Zooming in on Enceladus
Agency

Cassini-resultat pekar på att Saturnus måne Enceladus kan ha en ocean

25/06/2009 470 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Europeiska forskare som arbetar med rymdsonden Cassini har för första gången upptäckt natriumsalter i iskorn i Saturnus E-ring. Denna ring består främst av material från de kaskader av vattenånga och iskorn som Saturnus måne Enceladus skickar ut. Cassini-uppdraget är ett samarbete mellan NASA och ESA. Upptäckten av salthaltig is antyder att den lilla månen rymmer en reservoar av flytande vatten under dess yta, kanske till och med ett helt hav.

Cassini upptäckte kaskaderna av vatten i isform på Enceladus under 2005. Dessa kaskader kommer från sprickbildningar nära månens sydpol och skjuter iväg små iskorn och vattenånga. En del av detta material övervinner månens gravitation och fyller på E-ringen, som är den yttersta av Saturnus ringar.

Cassini har med hjälp av stoftanalysatorn, Cosmic Dust Analyzer, undersökt sammansättningen av dessa korn och hittat natriumsalt (bordssalt) i dem. Undersökningarna har letts av Ralf Strama, forskningschef vid Max Planck-institutet för kärnfysik i Heidelberg.

– Vi tror att det salthaltiga materialet djupt inne i Enceladus har lakats ur berg på botten av ett vätskelager, säger Frank Postberg som arbetar med Cosmic Dust Analyzer vid Max Planck-institutet för kärnfysik i Heidelberg. Postberg är huvudförfattare till en studie som presenteras den 25 juni i tidskriften Nature.

Enceladus' craters and complex, fractured terrains
Enceladus' craters and complex, fractured terrains

Forskarna som arbetar med Cosmic Dust Analyser drar slutsatsen att flytande vatten måste förekomma eftersom det är enda sättet att lösa upp så stora mängder mineraler att det kan förklara de saltnivåer som har upptäckts. Sublimering – att ånga frigörs direkt från fast is på ytan – kan inte förklara förekomsten av salt.

Kornen i E-ringen ger indirekt information om kaskadernas sammansättning och om vad som finns inne i Enceladus. Kornens sammansättning har fastställts genom kemisk analys av tusentals partiklar som i hög hastighet träffat Cassini. E-ringens partiklar består nästan uteslutande av vatten i isform. Men nästan varje gång stoftanalysatorn har undersökt deras sammansättning har den hittat åtminstone lite natrium i dem.

- Våra mätningar tyder på att kornen utöver bordssalt också innehåller karbonater som natriumkarbonat, och båda substanserna i koncentrationer som matchar den förutspådda sammansättningen av ett hav på Enceladus, säger Postberg. – Karbonaterna ger också ett något alkaliskt pH-värde. Om den flytande källan är ett hav så skulle detta, tillsammans med värmen som uppmätts nära månens sydpol och de organiska föreningar som upptäckts i kaskaderna, kunna erbjuda en lämplig miljö på Enceladus för uppkomsten av liv.

Att bestämma kaskadernas beskaffenhet och ursprung har nu högsta prioritet för Cassini under dess förlängda uppdrag – Cassini Equinox Mission.

Se hela versionen av denna artikel på Cassini-Huygens-uppdragets webbplats.

Related Links

Related Links