ESA title
Border control of radioactive materials
Agency

ESA-teknik upptäcker "smutsigt" bombmaterial

30/10/2008 340 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Tack vare ett tekniksamarbete mellan ESA och Storbritannien har ett brittiskt företag utvecklat en apparat som kan upptäcka och identifiera radioaktiva material som blandats med konventionella sprängämne i "smutsiga bomber". Apparaten bygger på den gammastrålningsdetektor som används i ESA:s astronomiska satellit Integral.

ESA har stött teknikutvecklingen inom gammastrålningsastronomin i mer än 40 år. Integral är ESA:s Internationella laboratorium för astrofysisk gammastrålning och lanserades 2002. Integral mäter strålning från det mest energirika delen av strålningsspektrumet. Källor till denna strålning är exempelvis gammastrålningsexplosioner, supernovor och svarta hål i Vintergatan, samt avlägsna galaxer vid kanten av det observerbara universum.

Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory
Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

Samma teknik används nu av företaget för utveckla och göra upptäckt och identifiering av strålningskällor till kommersiellt gångbar teknik. Företaget bildades 2002. Med stöd från Storbritanniens in initiativ för tekniköverföring och ESA:s Technology Transfer Programme Office kunde företaget komma i kontakt med en världsledande tillverkare av system som spårar sprängämnen och röntgenstrålning.

De flesta radioaktiva källor ger ifrån sig gammastrålning med varierande energi och intensitet. Genom att mäta och spåra dessa går det att producera ett gammastrålningsspektrum - som ett slags strålningsfingeravtryck - för att identifiera materialet och mängden.

Bärbar detekteringsenhet

Gamma-ray emission from Crab Nebula detected by ESA's Integral satellite
Gamma-ray emission from Crab Nebula detected by ESA's Integral satellite

2006 ledde partnerskapet till ett kontrakt med Domestic Nuclear Detection Office vid USA:s Department of Homeland Security. Kontraktet syftade till att ta fram nästa generation av system för att upptäcka och identifiera gamma-strålning. Kontraktet har ett potentiellt totalvärde inklusive optioner på 222 miljoner amerikanska dollar, eller 140 miljoner €).

I USA är det en hög prioritet för den nationella säkerheten att upptäcka olaglig handel av radioaktivt material som skulle kunna användas för att tillverka smutsiga bomber.

Radioaktivt material som uppfattas som ett hot mot den nationella säkerheten måste kunna identifieras från såväl naturliga radioaktiva material som tegelpannor, keramik och till och med bananer till lagligt transporterade radioaktiva material som medicinska isotoper.

Portable Radiation Detection System
Portable Radiation Detection System

Effektiv utrustning för att skanna personer och gods krävs i hamnar och vid gränserna. Det är viktigt att snabbt och tillförlitligt upptäcka och identifiera farligt radioaktivt material för att processen inte ska uppfattas som störande av de inblandade.

Företagen utvecklar ett ryggsäckssystem med en handenhet (Human Portable Radiation Detection System) som är skräddarsytt för att möta dessa kriterier. Enheten är byggd runt hårdvara framtagen för att upptäcka strålning i rymden och motsvarande mjukvara för signalbearbetning. Målgruppen är larmtjänster, gränspatruller, tull och kustvakt och andra myndighetspersoner som upprätthåller lag och ordning.

Detektorerna kan identifiera och bestämma varifrån strålning kommer och dessutom med hög tillförlitlighet skilja normalt förekommande radioaktivt material från potentiella hot.

För mer information, var vänlig kontakta:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA
Keplerlaan 1, 2200 AG Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 565 6208
Fax: +31 565 6635
Email: ttp @ esa.int
Website: http://www.esa.int/ttp

Related Links