Watch ESA's videos on YouTube
Agency

ESA har nu en skattkammare på YouTube

11/11/2008 245 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Den Europeiska rymdorganisationen lanserar nu en egen webbplats på YouTube. Webbplatsen är ett nytt initiativ för att kommunicera med allmänheten på en ännu bredare front genom att använda de senaste sociala mediakanalerna.

ESA:s kanal på YouTube är en del av en ny kommunikationsstrategi som kommer att ge människor en mycket närmare inblick i det arbete som utförs inom ESA. Kanalen öppnande officiellt den 5 november. Den växande populariteten hos Internet-baserade sociala media och nätverkskanaler som YouTube, Facebook och LinkedIn gör det möjligt för ESA att nå ut till nya viktiga målgrupper och engagera allmänheten genom att använda ESA-produktioner på nya sätt.

Ett tema för ESA:s senaste kanal är att rymdutvecklingen drivs framåt av människor, oavsett om det är vetenskapsmän och ingenjörer vid ESA, rymdarbetare inom den europeiska industrin, studenter med en passion för rymden, eller den intresserade allmänheten. På ESA:s YouTube-kanal kommer det att finnas musikaliska klipp, videor producerade för utställningar och annat som ger en allmän överblick över ESA och som fångar spänningen med rymden.

Bringing space to you...
Bringing space to you...

Peter Hulsroj, ESA:s Director of Legal Affairs and External Relations, kommenterar: – ESA:s kanal på YouTube sänder en tydlig signal om att ESA följer med i världstrenderna inom kommunikation, och att vi utvecklar nya sätt att sprida information och öka allmänhetens medvetenhet om rymden. Kommunikation spelar en viktig roll för att ESA:s medlemsstater ska kunna få ut maximalt av de investeringar de gör i oss.

– Vi sitter på en skattkammare av information som är av stort intresse för allmänheten. Det vore synd om endast specialister kunde ta del av denna guldgruva. Vi finansieras i grund och botten av skattebetalarna, så det är vår plikt att "ta rymden till dem". Denna nya kanal är ett sätt att uppnå detta mål. Den underbart inspirerande aspekten av rymden har en särskild dragningskraft för ungdomen, och att föra ut det budskapet via YouTube gör att vi når denna publik genom att också använda ett av de kommunikationsverktyg som ungdomar gärna använder. Rymden är också hip!

Reach into space on YouTube
Reach into space on YouTube

ESA kommer regelbundet att ladda upp klipp om rymdhändelser och aktiviteter som presenterar ESA i en stil som lätt går att känna igen. Dessa klipp ger insikter i rymdrelaterade ämnen och ESA:s arbete, och kommer i regel att vara lättillgängliga, även när de som presenterar klippen är rymdexperter. Besökare kommer också att kunna lämna kommentarer och sätta betyg när de tar del av ESA:s innehåll på YouTube.

För mer information :

ESA Communications and Knowledge Department
Email: ContactESA @ esa.int

Related Links