Mars’ moon Phobos
Agency

ESA nystar upp gåtan med Mars största måne

17/10/2008 495 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Europeiska rymdforskare närmar sig svaret till Phobos ursprung, Mars största måne. Tack vare en serie närstudier med hjälp av ESA:s rymdfarkost Mars Express kan forskarna nu säga att det förefaller som om månen med stor sannolikhet snarare är en anhopning av klippblock och stenar än en fast kropp. Dock återstår mysteriet var klippblocken och stenarna kom ifrån.

Till skillnad från jorden, med sin enda stora måne, är Mars värd åt två små månar. Den största av dem är Phobos, en oregelbundet formad rymdbumling som inte är större än 27 km x 22 km x 19 km.

Under sommaren gjorde Mars Express en serie av besök i Phobos närhet. Vid nästan alla förbiflygningar tog den högupplösande stereokameran HRSC foton. Ett team under ledning av Gerhard Neukum från Freie Universität Berlin använder nu dessa bilder tillsammans med tidigare registrerade data för att rekonstruera en 3D-modell av Phobos för att kunna bestämma dess volym mera exakt.

Dessutom kunde teamet bakom instrumentet Mars Express Radio Science (MaRS) Experiment omsorgsfullt följa rymdfarkostens radiosignaler vid en av de mest närgångna förbiflygningarna. Teamet leds av Martin Pätzold från Rheinisches Institut für Umweltforschung vid Kölns universitet. De uppmätte ändringarna i frekvensen som orsakades av att Phobos gravitation påverkade Mars Express. Dessa data används för att beräkna Mars-månens exakta massa. Beräkningarna görs av Tom Andert från Universität der Bundeswehr München och Pascal Rosenblatt, Royal Observatory i Belgien, bägge medlemmar av MaRS-teamet. " Teamets aktuella beräkning uppskattar Phobos massa till 1,072 10 16 kg, eller en miljarddel av jordens massa.

Genom att använda massan och volymen kommer de olika teamen att kunna beräkna densiteten. Det kommer i sin tur att ge en viktig ledtråd till hur månen har bildats.

Photo mosaic of Phobos in super resolution
Photo mosaic of Phobos in super resolution

För mer information

Gerhard Neukum, HRSC Principal Investigator, Freie Universität Berlin, Germany
Email: gneukum @ zedat.fu-berlin.de

Martin Pätzold, MaRS Principal Investigator, Rheinisches Institut fuer Umweltforschung, University of Cologne
Email: Paetzold @ geo.uni-koeln.de

Pascal Rosenblatt, MaRS science team, Royal Observatory of Belgium
Email: Pascal.Rosenblatt @ oma.be

Tom Andert, Universität der Bundeswehr Muenchen, Germany
Email: Tom.Andert @ unibw-muenchen.de

Agustin Chicarro, ESA Mars Express Project Scientist
Email: Agustin.Chicarro @ esa.int

Related Links