Airbus A300 Zero-G för paraboliska flygningar
Agency

Flyg med din teori! - Som en astronaut

12/06/2008 338 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Anropar alla studenter i Europa! ESA:s utbildningsavdelning erbjuder nu unika flygfärder genom lanseringen av ett nytt program som heter "Flyg med din teori! – Som en astronaut".

Detta spännande program ger studenter på universitetsnivå möjlighet att flyga med sina experiment i mikrogravitation genom att delta i en serie flygfärder ombord på en Airbus A300 Zero-G.

I "Flyg med din teori!" ska varje team av studenter utforma ett vetenskapligt experiment som ska utföras i mikrogravitation. Experimentet ska vara en del av deras magisterexamen, doktorsavhandling eller forskningsprogram. Teamen ska registrera sig på ESA:s portal för utbildningsprojekt och ladda upp sina förslag till experiment genom att fylla i mallen "Letter of Intent" senast den 31 augusti 2008.

En granskningspanel väljer sedan ut upp till 20 team. Dessa bjuds sedan in att utarbeta ett detaljerat vetenskapligt förslag under ledning av en vetenskaplig mentor. Denna fas avslutas med att teamen presenterar sina projekt inför en granskningspanel under ett särskilt seminarium. Seminariet arrangeras vid ESA:s forskningscentrum ESTEC i Noordwijk, Nederländerna. Medlemmarna av dessa team får också möjlighet att besöka det europeiska astronautcentret EAC i Tyskland där europeiska astronauter utbildas.

Studenter som utför ett experiment i mikrogravitation
Studenter som utför ett experiment i mikrogravitation

Efter denna första uttagning utses tre eller fyra team som ska vidareutveckla och utföra sina experiment under ESA:s Microgravity Research Campaign. Den äger rum i Bordeaux, Frankrike, under hösten 2009. Där kommer teamen att arbeta i nära kontakt med framstående europeiska vetenskapsmän som arbetar med sin egen forskning. Under kampanjen följer studenterna med sina experiment på tre flygfärder med 30 parabelfaser och får då uppleva cirka 20 sekunder av mikrogravitation under varje parabel.

Några av de andra teamen som deltar i ESTEC-seminariet kan komma att väljas ut för att utföra sina experiment vid en annan forskningsinstitution för gravitationsforskning.

ESA:s utbildningavdelning, ESA-experter på mikrogravitation och medlemmar av ELGRA (European Low Gravity Research Association) stöder de deltagande teamen under projektet "Flyg med din teori!". ESA kommer att erbjuda ekonomiskt stöd som täcker en del av kostnaderna för experimenten, resor och logi samt deltagandet i en konferens.

Ytterligare information till medierna lämnas av:
Dr. Javier Ventura-Traveset
Head of ESAC Communications & Education Office
Phone: +34 91 813 1181
E-mail: Javier.Ventura @ esa.int

Related Links