AISSat-1 ska övervaka sjötrafiken i norska farvatten.
Agency

Första norska satelliten övervakar sjötrafiken

17/09/2010 440 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Norges första satellit har nu påbörjat sitt uppdrag att övervaka sjötrafiken i norska territorialvatten. Det är AISSat-1, som den 12 juli sändes upp från den indiska rymdorganisationen ISRO:s rymdbas Sriharikota. Nanosatelliten AISSat-1 mäter bara 20x20x20 cm och väger endast sex kilo.

AIS, Automatic Identification System, är ett system som gör det möjligt att identifiera och följa ett fartygs rörelser. Det kan också användas av de norska myndigheterna för att övervaka sjötrafiken på norskt vatten. Det finns en AIS-sändare på alla fartyg över 300 ton. Tack vare AISSat-1 kommer räckvidden för AIS-systemet att öka betydligt. Satelliten kommer också att göra det enklare att övervaka sjötrafiken och fisket i havet norr om Norge. Även räddningshelikoptrar, oljeplattformar och fyrar kan i vissa fall vara utrustade med AIS-transpondrar.

Norge först med AIS i rymden

I snart ett år har det norska NORAIS-instrumentet suttit på ISS.
I snart ett år har det norska NORAIS-instrumentet suttit på ISS.

Systemet konstruerades för att användas från andra fartyg, men nu använder man alltså även rymden som en del av systemet. De norska teknikerna har redan demonstrerat att det går att plocka upp signalerna från AIS-systemet i rymden. Sedan slutet på förra året har instrumentet NORAIS suttit på den internationella rymdstationen ISS.

– NORAIS är första gången ESA tar emot AIS-signaler från rymden, och det är Norge som leder detta arbete, säger Bjørn Ottar Elseth vid den norska rymdmyndigheten Norsk Romsenter.

NORAIS-instrumentet sänder information om fartygstrafik över hela världen.
NORAIS-instrumentet sänder information om fartygstrafik över hela världen.

NORAIS-instrumentet på ISS sänder information om fartygstrafik över hela världen.

AISSat-1 kommer bara att övervaka norska vatten. Men för ett land som Norge, som har sju gånger större yta territorialvatten än landyta är det inte så bara. Satelliten kommer att bli en värdefull komponent i det norska havsövervakningssystemet. NORAIS och AISSat-1 är också viktiga hjälpmedel för ESA och Europa för att studera användbarheten och funktionaliteten av rymdbaserade AIS-system. Även USA och Kanada är intresserade av systemet.

Related Links

Related Links