ESA title
Så här skulle utflödet av gas kunna se ut för den som hade Herschels skarpa öga.
Agency

Herschel upptäcker galaxsstormar

09/05/2011 510 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Det europeiska infraröda rymdteleskopet Herschel har upptäckt stormvindar av molekylär gas som strömmar ut från galaxer. Vindarna kan blåsa ut gas från galaxerna och på så sätt stoppa stjärnbildningen. Astronomerna har i många år misstänkt att sådana vindar förekommer. Men nu har man alltså för första gången belägg för dem.

Det är inga lätta kvällsbrisar Herschel hittat. De starkaste rör sig med 1 000 km/s, vilket är snabbare än solvinden. Upptäckten av dessa vindar är viktig, eftersom den molekylgas de tar med sig är centrala i stjärnbildningen. Utan molekylmoln är det mycket svårare för en galax att tillverka stjärnor. Är vindarna tillräckligt starka kan de sätta stopp för i princip all stjärnbildning.

– Genom att faktiskt se dessa molekylära flöden har Herschel levererat de bevis som astronomerna länge sökt efter för att kraftfulla processer som hindrar stjärnbildningen pågår i galaxerna och som dramatiskt påverkar deras utveckling, säger Göran Pilbratt, ESA:s vetenskaplige projektledare för Herschel.

1 200 solmassor per år

Herschel är det största rymdteleskopet någonsin, och har en spegel med en diameter på 3,5 meter.
Herschel är det största rymdteleskopet någonsin, och har en spegel med en diameter på 3,5 meter.

Tack vare Herschel går det nu att studera vad dessa utflöden betyder för galaxernas utveckling. Herschel har totalt studerat 50 galaxer, och de resultat forskarna nu presenterar bygger på data från sex av dessa. Den av dessa sex galaxer som förlorar mest materia verkar förlora motsvarande 1 200 solmassor per år. Med den takten skulle en galax förlora all den gas som annars skulle bilda nya stjärnor på 1–100 miljoner år – närmast en handvändning i kosmiskt perspektiv.

Drivkraften bakom vindarna skulle kunna vara den intensiva strålningen och partikelflöden från unga, nybildade stjärnor eller chockvågor från exploderande gamla stjärnor. Enligt en annan teori är det strålningen från materia som sugs in i ett svart hål i galaxens centrum.

De snabbaste vindarna verkar komma ifrån galaxer som innehåller de ljusaste aktiva galaxkärnorna. En aktiv galaxkärna är en kompakt region i centrum på en galax, där kärnan är ovanligt ljusstark. Den intensiva strålningen antas komma just från att ett enormt svart hål i galaxens centrum slukar materia som kommer för nära.

De elliptiska på spåren

Om astronomerna förstår processen bakom så kan det vara ett steg mot att förstå hur de elliptiska galaxerna bildas. De elliptiska galaxerna hör till universums tungviktare. De är som namnet antyder elliptiska till sin form, till skillnad från Vintergatan och andra spiralgalaxer. De elliptiska galaxerna bildar i stort sett inte längre stjärnor, eftersom de inte längre innehåller någon gas som kan bilda stjärnor.

När mindre galaxer smälter samman föder det mer och mer materia till det centrala svarta hålet, vilket gör det allt mer aktivt. det skulle kunna ge upphov till allt starkare vindar, vilket skulle blåsa bort molekylgasen. det skulle i sin tur göra att stjärnbildningen upphör och i slitändan ge en elliptisk galax.

Forskarna bakom studien testar nu om den teorin håller genom att jämföra med andra galaxer av de Herschel studerat.

Related Links

Stellar 'assembly line' in Vulpecula
Agency

Herschel öppnar redan nya dörrar

06/05/2010 361 views 1 likes
Read
Agency

Fakta om Herschel

262 views 0 likes
Read
ESA:s Herschel-teleskop är planerat att skickas upp 2008 med en Ariane 5-raket
Agency

Chalmers gör superdetektorer för ESA:s Herschel

26/10/2007 378 views 0 likes
Read
Herschel kommer att lägga sig i en Lissajous-bana runt en punkt som kallas L2.
Agency

Svenska forskare ser fram emot Herschel

21/04/2009 518 views 0 likes
Read
Göran Pilbratt berättade att han inte riktigt kunde fatta att Herschel var på startplattan medan han pratade
Agency

Svenskar pratade om "sina" satelliter

13/05/2009 262 views 0 likes
Read
Herschel separates from upper stage
Agency

Tidplan för uppsändningen av Herschel och Planck

14/05/2009 337 views 0 likes
Read
Den 16 mars färdigmonterades ESA:s rymdteleskop Herschel
Agency

Milstolpe passerad för Herschel

09/05/2008 331 views 0 likes
Read
Science & Exploration

Notes to editors

06/05/2010 656 views 0 likes
Read
The Galactic bubble RCW 120
Science & Exploration

Herschel reveals the hidden side of star birth

06/05/2010 3293 views 5 likes
Read
The CB244 dark globule
Science & Exploration

Herschel takes the temperature of an interstellar cloud

06/05/2010 2202 views 2 likes
Read
Herschel and Rosette Nebula
Science & Exploration

Tracing the Milky Way’s hidden reservoirs of gas

06/05/2010 979 views 3 likes
Read
Previously unseen galaxies revealed to ESA's Herschel
Science & Exploration

Herschel resolves the cosmic infrared fog

06/05/2010 966 views 0 likes
Read
The Rosette molecular cloud, seen by Herschel
Science & Exploration

Baby stars in the Rosette cloud

12/04/2010 4592 views 9 likes
Read
Inside the dark heart of the Eagle
Science & Exploration

Inside the dark heart of the Eagle

16/12/2009 3005 views 3 likes
Read
Reservoir of cold gas in the constellation of the Southern Cross
Science & Exploration

Herschel views deep-space pearls on a cosmic string

02/10/2009 2675 views 4 likes
Read