ESA title
Dublin fire engine
Agency

Infosystem för astronauter hjälper brandkåren i Dublin

16/04/2009 365 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Brandkåren i Dublin använder idag mobil kommunikationsteknik för att få viktig information om nödsituationer medan brandmännen är på väg till olycksplatser. Tekniken utvecklades ursprungligen för astronauterna ombord på den internationella rymdstationen ISS. Målsättningen är att brandmännen ska kunna ingripa snabbare och spara värdefull tid, och förhoppningsvis även människoliv.

Med det nya systemet kan utryckningsenheten på vägen till en brand ladda ned byggnadens layout och lokalisera var brandposter och eventuella kemikalier är placerade. I händelse av en bilolycka kan nedladdad information berätta om explosiva ämnen i airbags, högspänningsbatterier och behållare med flytande gas som kan vara användbar när en skadad person ska räddas ur ett bilvrak.

Det irländska företaget Skytek har anpassat APEX-systemet (Advanced Procedure Executor) för att användas av brandkåren i Dublin. Systemet utvecklades ursprungligen för att hjälpa astronauterna ombord på ISS.

Säkerhet och snabbhet viktiga faktorer i alla nödsituationer

Firefighters at work
Firefighters at work

– Genom att utrusta våra enheter med den senaste tekniken kan vi undvika förseningar och se till att skadade personer får bästa möjliga vård. – Med detta system får våra brandmän tillgång till viktiga ritningar medan de är på väg till en olycksplats, säger Richard Hedderman vid Dublin Fire Brigade som är den största brandkåren på Irland med 850 heltidsanställda vid 12 brandstationer.

– Vi planerar nödsituationer i förväg för att hantera större olyckor vid sjukhus, hotell, Dublin Port Tunnel och liknande platser. – Det är viktigt att de som ingriper i sådana situationer har tillgång till de rätta procedurerna och erhåller korrekt information.

Används av astronauter på ISS

International Space Station
International Space Station

Tekniken bakom APEX är Skyteks egna iPV (International Procedural Viewer) som utvecklades för ESA:s Columbus-modul, Europas laboratorium ombord på ISS. Idag används APEX-systemet och Skyteks iPV-teknologi regelbundet av astronauterna på ISS.

– I likhet med många andra innovationer utvecklades denna teknik ursprungligen för rymduppdrag, där det finns ett behov av kontroll, metodik och procedurer som är säkra och noggranna, säger Dr. Sarah Bourke, CEO för Skytek.

– Detta system har nu varit i drift på ISS i tre år. Det innehåller alla de procedurer som astronauterna behöver, från rutinåtgärder som att byta en säkring till att hantera nödsituationer. För allt från dagliga rutinaktiviteter till rymdpromenader och nödsituationer finns det mellan 2 000 och 3 000 olika procedurer som astronauterna omedelbart kan ha tillgång till.

Tekniköverföringen som anpassat APEX för Dublins brandkår har delvis finansierats av Enterprise Ireland och ESA:s General Support Technology Programme. Dublins brandkår har deltagit från början i tekniköverföringsprocessen för att säkerställa att slutprodukten håller bra kvalitet och är ändamålsenlig.

– Den utrustning som nu testas vid North Strand and Swords har tagits emot mycket positivt, säger Hedderman.

– Detta är ett utmärkt exempel på hur rymdteknik kan vara till nytta för samhället. – Denna teknik har genomgått rigorösa tester under extrema förhållanden för att säkerställa dess tillförlitlighet. – Genom att på detta sätt utnyttja utvecklingen kan vi ta stora steg för att förbättra effektiviteten och säkerheten i vår strävan att rädda liv, säger David Raitt vid ESA:s Technology Transfer Programme Office.

Related Links