Det var ESA:s kontrollstation ESOC som tog emot signalerna från Mars Express när NASA:s Phoenix inledde sin landingsmanöver
Agency

Mars Express övervakade historisk landning

26/05/2008 326 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

ESA:s Mars Express spelade en viktig roll när NASA:s Mars-landare Phoenix tog natten mellan måndag och tisdag landade på den röda planeten. Mars Express följde Phoenix under sin färd genom planetens atmosfär inför landningen. Landningen gick planenligt, och Phoenix har till forskarnas stora glädje levererat de första bilderna från landningsplatsen i Mars norra polarområde.

Mellan 01:21–01:47 svensk tid tog Mars Express emot signalerna från NASA-landaren Phoenix, från inträdet i atmosfären till landningen. Signalerna från Mars Express togs emot av ESA:s Space Operations Centre, ESOC, i tyska Darmstadt. De data som Mars Express vidarebefordrade kommer att hjälpa NASA:s ingenjörer att analysera landningen och jämföra med den planerade inflygningen.

Många misslyckade marslandningar

Det var många spända ansikten hos NASA när Phoenix närmade sig Mars. Organisationens förra försök att sätta ner en liknande landare – Mars Polar Lander – vid Mars sydpol havererade strax före inträdet i atmosfären.

På NASA:s förfrågan kommer ESA:s Mars Express att fortsätta fungera som relästation för data från Phoenix
På NASA:s förfrågan kommer ESA:s Mars Express att fortsätta fungera som relästation för data från Phoenix

Överhuvudtaget har det visat sig svårt att landa på Mars. Phoenix är bara den sjätte lyckade på tretton försök. Men den här gången gick landningen bra.

Data från inflygningen visar visserligen att Phoenix fallskärm öppnade 6,5 sekunder tidigare än väntat, vilket gjorde att farkosten landade 25 kilometer öster om sin planerade landningsplats.

Men detta var fortfarande inom den felmarginal NASA satt upp för landningen.

Det var ytterligare spända ögonblick efter landningen i väntan på att se om solpanelerna och instrumenten skulle fällas ut som de borde. Även det fungerade smärtfritt och Phoenix har redan börjat sända bilder från ytan.

Mars Express viktig länk

Mars Express kommer de närmaste dagarna att ta emot signaler från Phoenix ytterligare femton gånger. Bland annat vill man demonstrera och bekräfta att ESA-farkosten på ett tillfredsställande sätt kan fungera som relästation för NASA, både för data från landaren och för att vidarebefordra kommandon till den. Detta är en funktion som ESOC-teamet på ett önskemål från NASA redan tidigare förberett och testat för.

De första bilderna från Phoenix bekräftade de polygoner man tidigare anat på foton från kretsare
De första bilderna från Phoenix bekräftade de polygoner man tidigare anat på foton från kretsare

Markkontrollen i Darmstadt började anpassa Mars Express bana i slutet av 2007 för att farkosten skulle ligga i en optimal bana för att kunna observera Phoenix landning.

Mars Express har även sedan 8 maj samlat data om fysiska förhållanden som temperatur och lufttryck vid landningsplatsen.

Phoenix landade som planerat i det nordliga slättlandskapet Vastias Borealis, nära Mars norra polarkalott. Landaren ska studera vattnets historia på Mars och undersöka möjligheterna för liv att existera i gränsskiktet mellan markytan och permafrosten därunder.

Related Links