Agency

Mars Express på väg mot det närmaste mötet med Phobos

16/02/2010 374 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Idag började Mars Express en serie passager förbi Phobos, den största av Mars månar. De når sin höjdpunkt den 3 mars när rymdfarkosten kommer att sätta ett nytt rekord för den närmaste passagen förbi Phobos och susar då fram över ytan på endast 50 km höjd. De data Mars Express samlar in kan göra att vi bättre förstår ursprunget för denna mystiska måne.

Den senaste Phobos-passagen inleddes den 16 februari klockan 06:52 CET (05:52 UT) när Mars Express flög förbi över Phobos atmosfärslösa yta på cirka 991 km avstånd. Passagerna fortsätter på olika avstånd fram till den 26 mars då Phobos försvinner utom räckhåll. De erbjuder utmärkta tillfällen att utföra extra forskning med Mars Express, som primärt utformades för att studera den röda planeten och inte den grå månen.

Mars Express in its polar orbit
Mars Express in its polar orbit

– Genom att Mars Express ligger i en elliptisk och polär bana med ett största avstånd från Mars på cirka 10 000 km passerar vi Phobos regelbundet. Detta ger oss ett ypperligt tillfälle att utföra lite extra forskning, säger Olivier Witasse, vetenskaplig projektledare för Mars Express.

Under 2009 bestämde flygkontrollteamet att banan för Mars Express behövde justeras för att undvika att den punkt i banan som är närmast Mars skulle ligga på planetens nattsida. Flygkontrollteamet vid kontrollcentret ESOC i Darmstadt presenterade ett antal möjliga scenarier, av vilka ett skulle föra rymdfarkosten till endast 50 km höjd över Phobos. – Det var det närmaste de ville låta oss flyga förbi Phobos, säger Witasse.

Den närmaste passagen är viktig för forskarna eftersom denna erbjuder den hittills bästa chansen att kartlägga Phobos gravitationsfält. På det avståndet bör Mars Express kunna känna skillnader i dragningskraften från Phobos beroende på vilken del av månen som är närmast vid den aktuella tidpunkten. Detta ger forskarna möjlighet att dra slutsatser om månens inre struktur.

Tidigare passager med Mars Express har redan gett den hittills noggrannaste mätningen av Phobos massa och HRSC-kameran (High Resolution Stereo Camera) har gett information om månens volym. En beräkning av månens densitet ger dock ett överraskande resultat eftersom det antyder att delar av Phobos kan vara ihåliga. Forskarteamet ska försöka verifiera denna preliminära slutsats.

MARSIS-radarn kommer särskilt för detta ändamål att arbeta i en speciell sekvens för att försöka se inuti månen och söka efter strukturer eller ledtrådar om månens inre sammansättning. – Om vi får veta mer om hur Phobos är uppbyggd kanske vi lär oss mer om hur månen bildades, säger Witasse.

The High Resolution Stereo Camera (HRSC)
The High Resolution Stereo Camera (HRSC)

Phobos ursprung är ett mysterium. Det finns tre möjligheter. Den första är att månen är en infångad asteroid. Den andra är att månen bildades på plats, när Mars bildades. Den tredje möjligheten är att Phobos bildades senare än Mars av materia som kastades ut i omloppsbana när en stor meteorit träffade den röda planeten.

Alla instrument kommer att användas under passagerna, inklusive HRSC. Det går inte att ta några bilder under de första fem passagerna, inklusive den närmaste, på grund av att Mars Express närmar sig månen från nattsidan. Men från den 7 mars och framåt blir det möjligt att ta högupplösta bilder. En av uppgifterna för HRSC är att ta bilder av de föreslagna landningsplatserna för det ryska uppdraget Phobos-Grunt.

– Det är alltid saker på gång, säger Witasse om att leda det vetenskapliga uppdraget. Phobos-passagerna gör det bara ännu mer spännande.

Uppdateringar i realtid av passagerna kan följas på Mars Express blog.

Related Links