Koncentrationen är total inför uppsändningen av experimenten.
Agency

Ny ballongkampanj vid Esrange – BEXUS 6 & 7 med många studentexperiment

07/10/2008 257 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Den tredje oktober anlände studenter från flera av ESA:s medlemsstater till Kiruna. De är i Kiruna för att delta i den kampanj med ballonguppsändningar från Esrange som pågår 3–8 oktober. Det är en fortsättning på de tidigare lyckade ballongkampanjerna i BEXUS-serien. BEXUS står för Balloon EXperiments for University Students. Dessa senaste kampanjer går under beteckningarna BEXUS 6 och BEXUS 7.

Sammanlagt anlände sju ballongteam med universitetsstudenter till Kiruna. Fem av dem sponsrade av ESA:s utbildningsavdelning och två sponsrade av den tyska rymdorganisationen DLR.

Teamen har under helgen monterat och testat det sista inför uppsändningarna av experimenten den kommande veckan.

Behöver bra väder

Om vädergudarna vill och allt går bra så kommer de två enorma heliumballongerna att fyllas och skickas upp från Esrange varsin dag. Under fyra timmar kommer ballongen att stiga till 29 kilometers höjd i stratosfären. Sedan kastar den gondol som innehåller experimenten loss från själva ballongen och glider tillbaka till marken under en fallskärm.

En helikopter hämtar sedan upp gondolen med experimenten och transporterar den till närmsta väg. Där hämtar en lastbil upp gondolen och transporterar den tillbaka till Kiruna.

 

– Det går att sända upp ballongerna dygnet runt, säger ESA:s Helen Page, även om vi föredrar dagtid. Men vädret måste vara det rätta, med vindar på under fem meter per sekund och lite eller ingen nederbörd.

Spännande inslag i flexibelt program

Ett av experimenten ska testa lyftkraften hos ett radiostyrt glidflygplan.
Ett av experimenten ska testa lyftkraften hos ett radiostyrt glidflygplan.

Ett TV-team från Euronews kommer att dokumentera uppsändningen.
– De kommer att visa både vilket hårt arbete från studenternas sida som ligger bakom och hur spännande de tycker det är att få den här möjligheten, säger Helen Page. Inslaget kommer att sändas under första veckan i november om allt går enligt planerna.

Ballongerna sänds upp från Esrange utanför Kiruna.
Ballongerna sänds upp från Esrange utanför Kiruna.

Eftersom det inte går att kontrollera de yttre förhållandena kring uppsändningarna så har organisatörerna förberett ett flexibelt program med olika rymdrelaterade aktiviteter. Bland annat ingår två sessioner med en grupp studenter från DARE – Delft Aerospace Rocket Engineering-gruppen – från Delfts tekniska universitet i Holland. Gruppen ska berätta om ett kommande försök att slå höjdrekord med gruppens Stratos-raket. De kommer också att berätta uppdraget Delfi-C3 CubeSat, som befinner sig i bana runt jorden.

– Vi kommer också att ha sessioner där studentgrupperna kan berätta om sina erfarenheter och lämna rekommendationer inför kommande kampanjer, säger Helen Page. Vi kommer också att diskutera kommande utåtriktade aktiviteter och möjligheterna att publicera resultat från experimenten.

Experiment sponsrade av ESA:

De fem experimenten som är sponsrade av ESA på BEXUS 6 och 7 är:

TimePiX@Space – från Luleå tekniska universitet, Karlsuniversitetet i Prag och Tjeckiens tekniska universitet.

Experimentet ska mäta partiklar i stratosfären med hjälp av en så kallad avbildande hybridpixeldetektor som utvecklats vid det europeiska kärn- och partikelforskningslaboratoriet CERN.

Stratospheric Census – från ett internationellt team som består av studenter från Space Master-utbildningen Erasmus Mundus som för närvarande är baserad vi Luleå tekniska universitet. Teamet ska använda innovativa nanofilter tillsammans med ett starkt luftflöde från en pump för att samla stoftpartiklar och att studera dem med avancerade analystekniker.

Aurora – School of Aerospace Engineering, Roms universitet. Teamet ska undersöka norrskenet genom att kartlägga egenskaper hos den stratosfäriska miljön, som temperatur och intensiteten hos det magnetiska fältet.

Low Cost Inertial Navigation System (Low. Co. I. N. S.) – La Sapienza-universitetet i Rom. Denna grupp ska validera en komponent i ett tröghetsnavigeringssystem som de byggt av billiga sensorer och komponenter.

Icarus – Rumänska rymdorganisationen och Warszawas tekniska universitet. Teamet ska studera lyftkroppsteknik – hur själva kroppen på en flygfarkost kan generera lyftkraft – genom att släppa ett glidflygplan från ballongen och fjärrstyra det till en förbestämd landningsplats.

BEXUS-kampanjen 2009

Det går nu att lämna förslag till BEXUS 8 and 9, fram till 17 november 2008. Mer information finns på http://www.rexusbexus.net. Ansökningar ska lämnas på http://joinspace.org. Erbjudandet att bidra med experiment är öppet för studenter som är mellan 18 och 28 år gamla vid sista dagen för ansökan.

Ballongerna som lyfter BEXUS-experimenten till väders har en volym på 12 000 kubikmeter. De stiger till en höjd som maximalt är 35 km, beroende på hur mycket experimenten ballonger bär på väger. Deras vikt kan variera mellan 40 och 100 kilo. Flygningen varar 2–5 timmar.

Den svenska rymdstyrelsen driver BEXUS-programmet tillsammans med den tyska rymdorganisationen DLR. EuroLaunch ansvarar för integration and testning, och för den praktiska ledningen av kampanjen. EuroLaunch är ett samarbete mellan svenska Rymdbolagets Esrange-avdelning och DLR:s avdelning för mobil raketverksamhet, Moraba.

Related Links