Agency

Rymdstyrelsen öppnar för ny svensk satellit

14/11/2011 742 views 1 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Rymdstyrelsen har under hösten gått ut med en förfrågan till Sveriges rymdforskare om vetenskapliga rymdprojekt som drar nytta av spjutspetsteknik för att producera kvalificerad vetenskap med billiga satelliter. Faller försöket väl ut kan det kanske resultera i en svensk vetenskaplig minisatellit.

Det Rymdstyrelsen vill göra är att förutsättningslöst utreda möjligheterna för en ny typ av satellit för forskningsändamål. Rymdstyrelsens utlysning handlar i stor utsträckning om att inventera idéer. Inom den svenska rymdindustrin och den forskningsbaserade rymdtekniken finns spjutspetskompetens inom många områden, och just miniatyrisering och kosntadseffektiva byggnadssätt är lite av en svensk specialitet. Det har gett svenska företag öppningar och kontrakt hos såväl rymdorganisationer som ESA och NASA som hos andra operatörer inom rymdområdet.

Många steg från ritbordet till rymden

Den 23 januari nästa år börjar Rymdstyrelsen sammanställa de förslag som kommit in och gör en utvärdering. De projekt som lovar att leverera de mest värdefulla vetenskapliga resultaten och som verkar tekniskt genomförbara väljs ut.

– När det gäller vetenskapen kan det handla om nästan vad som helst – experiment, mätningar, observationer eller något annat –bara det ger vetenskap av högsta kvalitet, säger Johan Köhler, forskningsansvarig på Rymdstyrelsen. Vi kommer i det första skedet också vara ganska förlåtande när det gäller den tekniska genomförbarheten.

Rymdstyrelsen kommer sedan att låta utvärdera dessa uppskattningsvis tre till fem projekt. Rymdstyrelsen kommer att lägga ut utvärderingen av dessa projekt på de svenska företag som kan bli aktuella som utförare.

– De får säga om de tror att de kan bygga instrumentet eller satelliten med den prestanda och till den kostnad projektet anger, säger Johan Köhler.

Vill förändra

Förhoppningen är sedan att ett eller kanske två projekt kan gå vidare till en så kallad fas A-studie. Den finansieras av Rymdstyrelsen och involverar både forskarna och det eller de svenska företag som kan vara lämpliga utförare. Om studien faller väl ut kan det bli fråga om att faktiskt bygga en satellit, om budgeten då tillåter. Eftersom ett av målen är att bygga en väldigt liten satellit kommer den – om den blir verklighet – med största sannolikhet att sändas upp som passagerare till någon större satellit.

– Vi hoppas givetvis att allt går bra och att vi kommer hit. Vi vill visa att den typ av ny teknik som Rymdstyrelsen stöttat kan användas för att förändra sättet man bygger rymdprojekt på, visa att det går att leverera bra resultat för mycket mindre pengar.

Related Links

Related Links