ESA title
Agency

Rymdteknik hjälper till att hitta lediga lastutrymmen, minska föroreningar och spara pengar

04/08/2009 244 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Idag är godstransport med lastbilar och containrar en i mycket hög grad automatiserad och optimerad verksamhet. Men även med bästa möjliga planering lämnas ofta värdefulla lastutrymmen tomma. Två tyska uppfinnare har kommit på ett sätt att använda satelliter för att utnyttja kapaciteten hos lastbilar på ett effektivare sätt.

Vid förra årets ESNC-tävling (European Satellite Navigation Competition satte tyska T-Systems/DHL upp ett pris till den bästa idén om hur tillgänglig transportkapacitet skulle kunna utnyttjas bättre. ). Tävlingen stöds av ESA:s Technology Transfer Programme. De sökte en lösning för att granska lastutrymmet på lastbilar och automatiskt identifiera och lokalisera oanvänd kapacitet, som sedan med kort varsel kan fyllas med ytterligare transportuppdrag.

LoVoTrack som ska testas av DHL
LoVoTrack som ska testas av DHL

Prisvinnare blev Dr. Mario Neugebauer och Dr. Jürgen Anke vid det tyska företaget ubigrate GmbH som presenterade en intelligent lösning för att lokalisera tillgängliga lastvolymer i realtid.

– Mycket ofta känner åkerierna inte till den exakta lastvolymen och det tillgängliga utrymmet på deras lastbilar, förklarar Anke. De använder packningsplaner för att optimera användningen av lastbilarna, men i verkligheten är det svårt att följa de planerna exakt och ofta utnyttjas inte utrymmet till fullo. Det är därför viktigt att kunna följa den tillgängliga lastvolymen i realtid, vilket vi gör med vår lösning.

Bättre service med hjälp av satelliter

Hitta ledigt utrymme i containrar
Hitta ledigt utrymme i containrar

Systemet "Load-Volume Tracking" (LoVoTrack) använder ultraljudssensorer, mobil kommunikation och satellitnavigering för att inhämta information om laststatusen på lastbilar och i containrar.

– I taket på varje lastbilscontainer installerade vi sensorer som kontinuerligt övervakar det tillgängliga lediga utrymmet, berättar Neugebauer. Denna information skickas tillsammans med exakta satellitdata om var lastbilen befinner sig via ett vanligt mobiltelefonnätverk till en central server som följer transportföretagets samtliga lastbilar. Det är sedan enkelt att fördela nya godspaket dit det finns en lämplig lastvolym tillgänglig.

Neugebauer och Anke
Neugebauer och Anke

I praktiken är detta system snabbare på att hantera nya beställningar på godstransport. I stället för att lägga in upphämtnings- och transporttider i en packningsplan som sedan integreras i ett leveransschema med leverans tidigast nästa dag så kan den centrala servern i realtid identifiera den närmaste lastbilen som har plats tillgänglig.

- Den bästa arbetslösningen har också den minsta ekologiska påverkan, understryker Neugebauer. Genom att reducera det totala lediga utrymmet inne i en container ökar vi den totala effektiviteten. Därigenom kan vi minska mängden föroreningar per transporterat gods, inklusive utsläppen av koldioxid.

Översiktskarta över ett transportföretags lastbilar
Översiktskarta över ett transportföretags lastbilar

Fördelen med ubigrates lösning och det som gjorde att den vann första pris var att den "visade en innovativ metod för att mäta det tillgängliga lediga utrymmet samt en enkel och robust installation," och att "den är mycket skalbar och kan därför användas i olika lastbils- och containersystem," betonar jurymedlemmen Ralf Nejedl från T-Systems/DHL och som även är chef för Galileo-programmet vid T-Systems Enterprise Services GmbH.

Vid Navigation World under ICT-mässan i München 2008 presenterade ubigrate en tidig prototyp av lösningen, som sedan har vidareutvecklats i samarbete med T-Systems/DHL.

Related Links