ESA:s kunskaper och data inom jordobservation kan hjälpa olje- och gasbolagen.
Agency

Rymdtillämpningar kan hjälpa oljeindustrin

27/09/2010 205 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Medlemmar från rymdsektorn och från olje- och naturgassektorerna träffades nyligen i en gemensamt anordnad workshop. Detta var det första mötet i sitt slag där deltagarna tillsammans diskuterade vad jordobservation kan erbjuda, och oljeindustrin och gasindustrins ökande behov av information.

Workshopen hölls på ESA:s centrum för jordobservation i italienska Frascati den 14:e och 15:e september. Sammanlagt deltog 120 personer, varav minst 40 var representanter från de stora oljebolagen. Workshopen var organiserad genom ett samarbete mellan ESA, oljebolagen Shell, BP, Total och Woodside, samt European Association of remote Sensing Companies.

Ökad ömsesidig förståelse

Experter inom fjärranalys och företag som specialiserat sig på fjärranalys presenterade information om innovativa tjänster baserade på jordobservation. Industriexperter redogjorde för utmaningar i nuvarande och framtida projekt. De gav även exempel på viktiga miljöbetingade parametrar.

Enligt Dr Richard Eyers, fjärranalyskonsult, är det här ett unikt gemensamt arbete:

– Det här är första gången vi haft den här typen av intimt samarbete mellan ESA och olje- och naturgasindustrin. Vår ömsesidiga förståelse har ökat genom att ESA fått kunskap om vilken information vi behöver, och att vi fått se vilken teknik som finns tillgänglig.

Pierre le Roux på Aero-Metric, förklarade vad företaget lärt sig om jordobservation under oljeläckaget i Mexikanska golfen:

– Jordobservationen har hjälpt oss att lokalisera oljan och att få en överblick över omfattningen av läckaget. Något vi skulle vilja i framtiden är att bättre kunna karakterisera oljan. Vi skulle vilja göra det inte bara dagtid, utan även nattetid och under dåliga väderförhållanden.

Ta fram lösningar tillsammans

Jean-Paul Xavier, fjärranalysexpert hos det franska oljekompaniet Total, säger att det oljeindustrin har störst behov av just nu är produkter som ger ett mervärde.

– Vi har kommit till en punkt där vi har stora mängder data, men saknar information om vissa parametrar såsom temperatur, landsänkning och förändringar i landtäcket, säger han. Industrin och ESA har i grund och botten samma problem som behöver lösas. Den här ESA-workshopen är viktig eftersom den ger oss möjlighet att diskutera eventuella lösningar tillsammans.

Kjell Moren Sviland är chefsingenjör på norska Statoil och vill vara säker på att hans företag är medvetna om de tjänster som baseras på jordobservation som finns tillgängliga.

– Vi har frågat efter en lista på de tjänster som finns till hands. Vi har också talat om för ESA och relevanta tjänsteföretag vad vi kommer att ha för behov i framtiden.

Tre ämnen behandlades under mötet: utforskning, miljömässig hållbarhet samt infrastruktur och transport. Under workshopens gång identifierades en rad åtgärder som kan vidtas inom de olika sektorerna, för att förbättra användningen av fjärranalysinformation.

Presentationer från mötet går att hitta på workshopens webbplats, och en sammanfattande rapport kommer att finnas tillgänglig i slutet av månaden.

Related Links

Related Links