ESA title
Truck with waste controlled by satellite data, wins European prize
Agency

Satelliter bidrar till säkrare transporter av farligt avfall

15/01/2009 263 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Ett nytt spårningssystem använder data från navigationssatelliter för att garantera säkra vägar i Europa. Systemet har utvecklats av ett företag för den italienska regionen Lombardiet, där det dagligen övervakar förflyttningen av 200 containrar som innehåller industriavfall lastade på 100 lastbilar.

Transporterna av farligt industriavfall från deras ursprungskällor till platserna där avfallet ska behandlas ökar varje år. Lastbilarna som transporterar avfallscontainrarna färdas normalt genom flera europeiska länder under två till tre dagar. Ett italienskt företag har utvecklat ett innovativt spårningssystem som använder positionsdata från GNSS (Global Navigation Satellite System) för att noggrant följa alla rörelser hos industriavfall under hela resan. På så sätt blir transporterna säkrare och det blir enklare att se till att allt avfall anländer till rätt plats.

Trucks monitored to street level
Trucks monitored to street level

– Vårt avancerade spårningsstsyem ATS (Advanced Tracking System) är en komplett plattform som integrerar olika tekniska element för att erbjuda en effektiv lösning för att spåra avfallstransporter. Systemet märker omedelbart om en lastbil inte följer den planerade rutten, eller om en del av avfallet olagligt lastas av på vägen, säger Ivan Allevi, projektchef för det lilla företaget Allix i Italien.

Systemet är nu inne i den första operativa fasen. Det övervakar och kontrollerar varje dag rörelserna hos 200 containrar lastade på 100 lastbilar. Många av dessa färdas från Italien genom Österrike eller Schweiz på väg till Tyskland, Tjeckien eller Nederländerna.

– ATS-systemet når en noggrannhet på några få meter genom att använda traditionella, billiga GPS-mottagare och integrera korrigeringar från lokala GPS-markstationer och även från EGNOS-systemet, säger Giorgio Soldavini, programchef för Allix. – Systemet kan också använda de mycket noggranna data som satelliten Galileo kommer att leverera när det systemet tas i drift.

Systemet vinner pris i internationell tävling

ATS-systemet från Allix tilldelades Lombardiets regionala förstapris i årets Europeiska satellitnavigationstävling.

Systemet består av en huvudenhet som placeras på lastbilen och innehåller en GNSS-mottagare som arbetar med GPS tillsammans med överliggande EGNOS-signaler. En stödenhet på varje container fungerar som autonom enhet och övervakar containerns status, bland annat temperatur och rörelse.

När ett släp med en eller flera containrar kopplas till lastbilen registrerar huvudenheten anslutningen, och skickar information om detta vidare till den centrala servern. När släpet, och därmed också dess containrar, kopplas loss från lastbilen skickas också en signal till den centrala servern. På så sätt kan servern lätt jämföra planerade rutter med de verkliga rutterna. – Vi kontrollerar att lastbilen följer den uppgjorda rutten och levererar allt avfall till den överenskomna anläggningen för avfallshantering, tillägger Giorgio Soldavini.

Nästa steg blir att använda detta system för alla lastbilar som transporterar avfall i Lombardiet.

Related Links