ESA title
GMES ska bland annat hålla koll på nivåerna av luftföroreningar och kunna varna när de blir farligt höga
Agency

Satelliter ska förbättra miljöövervakning och säkerhet

29/02/2008 344 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

ESA och EU går nu vidare med det gemensamma övervaknings- och säkerhetssystemet GMES. ESA ansvarar för rymddelen i initiativet. Vi måste dock bli bättre på att integrera satellitdata i samhällets beslutsystem, menar den svenska GMES-utredaren Erik Liljas på SMHI.

ESA:s generaldirektör Jean-Jacques Dordain och EU-kommissionens generaldirektör för näringsliv Heinz Zourek skrev 28 februari under en överenskommelse som innebär att kommissionen ur budgeten tilldelar ESA 624 miljoner euro för att genomföra rymdkomponenten av GMES.

GMES står för Global Monitoring for Environment and Security. Det är ett initiativ som drivs gemensamt av ESA och EU för att förbättra informationshanteringen vad gäller miljöövervakningen och säkerhet. GMES ska bland annat kontrollera olika protokoll, som Montreal-protokollet om ozonnedbrytande ämnen och Kyoto-protokollet. Rymdverksamheten har där en viktig roll att spela. Initiativet antogs vid EU:s toppmöte i Göteborg 2001.

Vi måste använda satellitdata effektivare

GMES rymdkomponent ska bestå av ett antal satelliter och de markstationer som behövs för att serva dem
GMES rymdkomponent ska bestå av ett antal satelliter och de markstationer som behövs för att serva dem

Erik Liljas på svenska SMHI arbetar för EU-kommissionen med förslag på hur rymdinfrastrukturen ska utformas för att på ett effektivt sätt ta vara på de data satelliterna levererar.

– Vi måste integrera satellitbilderna bättre i ett större sammanhang, säger Erik Liljas. Vi måste utveckla modeller och beslutssystem som är baserade på satellitinformation, så att satellitbilderna leder till beslut i samhället. Och det är många processteg mellan satellitbilden och beslutet.

Han menar att bättre integration är ett måste om vi GMES ska kunna möta de mål som är uppsatta. Bland annat ska GMES bättre kunna varna för händelser som värmeböljan på kontinenten i augusti 2003.

– Det var extremt varmt då, med mycket marknära ozon. Som ett resultat dog 30 000 personer bara i Frankrike. Och sådana problem kommer att bli vanligare med ett varmare klimat och kanske även högre utsläppsnivåer.

Erik Liljas menar att GMES borde dra nytta av lärdomarna från meteorologin, som har många decenniers erfarenhet av att integrera satellitdata i modeller.

Related Links