Över 20 miljoner är drabbade.
Agency

Satelliter underlättar räddningsarbetet i Pakistan

09/09/2010 221 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Pakistan drabbades i juli och augusti av enorma översvämningarna. I stora delar av nordvästra Pakistan var miljontals människor tvungna att lämna sin hem i vad som är den värsta humanitära katastrofen i modern tid. Satellitdata är till stor hjälp för hjälparbetet i de drabbade områdena.

Orsaken till översvämningarna var att det regnade ovanligt mycket under monsunen, som började den 27 juli och satte upp till en femtedel av landet under vatten. FN bedömer att 21 miljoner människor blivit skadade eller hemlösa på grund av översvämningen och 6–7 miljoner av dessa behöver omedelbar humanitär hjälp. Det gör att antalet drabbade är större än för tsunamin i Indiska oceanen 2004, jordbävningen i Kashmir 2005 och jordbävningen i Haiti 2010 tillsammans.

Internationella och europeiska nätverk bidrar

Envisats radar hjälper till att ge information om vattenmassornas utbredning.
Envisats radar hjälper till att ge information om vattenmassornas utbredning.

Satellitdata finns tillgängligt både genom International Charter Space and Major Disasters och det europeiska GMES-initiativet (Global Monitoring for Environment and Security). På så sätt kan hjälporganisationer använda satellitdata för att ta fram nya kartor över områden som påverkats av katastrofen. Tack vare satelliternas dagsaktuella data går det att göra kartor som tar hänsyn till exakt var vattenmassorna finns vilket gör att räddningspersonal kan välja den bästa vägen att nå utsatta och behövande människor.

Instrument som används för att skapa kartorna är bland annat radarinstrument som ASAR på ESA:s miljösatellit Envisat och optiska instrument som Envisats MERIS och den franska satelliten SPOT 5. Radar har fördelen av att kunna se genom moln och i mörker.

ESA-astronaut engagerad i UNICEF

Bland de drabbade finns 3,5 miljoner barn som hotas av undernäring och sjukdomar som sprids via det smutsiga vattnet. ESA-astronauten Frank DeWinne är engagerad i UNICEF som är en av de hjälporganisationer som är verksamma i Pakistan. Den som vill stödja UNICEF kan göra det via www.unicef.se. Hundra kronor räcker till att rena 10 000 liter vatten.

Related Links