GlobCover map of COMIFAC member states
Agency

Skogar står i centrum i Köpenhamn

21/12/2009 281 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Nu när FN:s klimatkonferens i Köpenhamn går mot sitt slut har förhandlingarna kommit att lägga fokus på skogarnas roll i att dämpa klimatförändringarna. Den nya REDD-policyn (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) har fått ett brett stöd som ett nyckelelement i alla nya avtal.

Eftersom avskogning står för nästan 20 % av de globala utsläppen av växthusgaser skulle den nya policyn göra det möjligt för utvecklingsländer att göra en stor insats för att minska utsläppen. Sammankopplat med detta skriver de industrialiserade länderna under ett avtal om ett finansieringsramverk värt flera miljarder euro som ska göra det mer ekonomiskt attraktivt att bevara världens tropiska regnskogar än att avverka dem.

En nyckelroll för Afrika

Under COP15 samlades representanter för lokala, regionala och nationella regeringar och företag, internationella utvecklingsorgan och ursprungsbefolkningar hemmahörande i regnskogsområden på mer än 25 olika evenemang för att diskutera hur denna nya policy kan omsättas i praktiken.

Ett av de mest högprofilerade evenemangen fokuserade på Kongobäckenet. Där samarbetar tio länder som är medlemmar i Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) för att bevara och verka för en hållbar skogskötsel av nästan 30 procent av världens tropiska skogar.

The COMIFAC event
The COMIFAC event

COMIFAC-evenemanget fick stöd av ESA, Tyska utvecklingsbyrån, Tyska utvecklingsbanken och andra internationella partners. ESA stödjer tre av COMIFAC-länderna (Kamerun, Gabon och Kongo) för att de ska kunna integrera jordobservationsdata i sina nationella skogsskötsel- och klimatprogram. ESA:s stöd sker inom ramen för GMES skogsövervakningsprogram (Global Monitoring for Environment and Security Forest Monitoring project). Projektet leds av det tyska fjärranalysföretaget GAF och ett konsortium av internationella partners.

Vid evenemanget samarbetade miljöministrarna från Gabon, Kongo och Kongo Brazzaville med den tyska förbundsministern för ekonomiskt samarbete och utveckling för att understyrka vikten av detta nya policyinitiativ.

I ett tal till det stora antalet åhörare på mötet sa dr Wangari Matthai, internationell ambassadör för Kongos skogar och mottagare av Nobels fredspris 2004: – Jag vill be er alla att uppmana era statschefer att ge COMIFAC en oberoende finansieringsmekanism.

Satelliter bidrar till att göra verklighet av policy

Dr Wangari Matthai<br><br>
Dr Wangari Matthai

Satellitobservationer av skogar kommer att spela en viktig roll när det gäller att göra det möjligt för utvecklande länder att implementera den nya policyn. Satelliternas betydelse för detta underströks av Gilberto Camara, chef för INP (brasilianska rymdbyrån) och även ordförande för CEOS (Committee for Earth Observation Satellites). – Vi vet att jordobservationsdata spelar en avgörande roll för planeten, men ”datademokrati” behöver nå massorna, sa han på ESA:s sidoevenemang om klimatet.

CEOS stödjer GEO:s (Group on Earth Observation) Forest Carbon Tracking-initiativ genom att bidra med satellitdata för att hjälpa länder att utvecklas sina egna skogs- och koldioxidövervakningssystem.

ESA:s och EG:s GMES-program håller redan på att etablera en heltäckande global rymdinfrastruktur för jordobservationer till stöd för dessa nya policyer. ESA och EU:s medlemsstater har hittills investerar två miljarder euro i rymddelen av GMES. Där ingår fem nya typer av satelliter, så kallade Sentinels. ESA och EU:s medlemsstater förbereder ytterligare investeringar för att säkerställa den fortsatta driften och tillgången på data under de kommande tjugo åren.

Den fria och öppna datapolicyn som nyligen godkändes av ESA:s medlemsstater kommer att bidra stort till datademokratin och transparensen som efterlystes på COP15.

Related Links

Related Links