Cassinis kameror fångar när solen glittrar i en av Titans sjöar.
Agency

Solen glittrar i Titans hav

11/01/2010 278 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

NASA:s och ESA:s Cassini-sond har fångat på bild ytterligare ett fascinerande bevis på att jorden inte är den enda himlakroppen i solsystemet som har sjöar och hav. På en bild från sondens kamera kan man se hur solen glittrar i en av haven på saturnusmånen Titan. Precis som på jorden kan solens reflektioner i sjöar och hav ibland ses av satelliter eller astronauter.

På jorden är vätskesamlingarna givetvis vatten. Men på Titan består de av olika kolväten, som metan och etan, som på jorden skulle kallas naturgas.

Titans sjöar verkar täcka en betydligt mindre del av ytan än jordens hav. Men en del vätskesamlingar är ändå av synnerligen respektable storlek. Det hav som Cassini fångade solglittret ifrån, Kraken Mare, är lika stor som jordens största sjö, Kaspiska havet, och också ungefär lika stort som Sverige.

Glittret från Kraken Mare var betydelsefullt av flera skäl. Kraken Mare ligger på Titans norra halvklot. Det halvklotet är precis på väg ur sin 15-åriga vinter, och det har därför inte gått att bekräfta att de släta områdena i regionen faktiskt är vätskesamlingar och inte någon annan sorts formationer. Men tack vare Cassinis kamera vet nu forskarna att dessa områden faktiskt är sjöar och hav. Det gör att antalet kända sjöar och deras totala ytan ökar ordentligt, eftersom området runt Titans nordpol är sjörikare än området runt sydpolen.

Bekräftandet av Kraken Mares existens visar också att Titans sjöar är åtminstone någotsånär stabila. Standlinjen har varit stabil i minst tre år, vilket visar att Titan har en fungerande hydrologisk cykel som ständigt förser sjöarna med nytt material.