Agency

Stenbumling träffade jorden

10/11/2008 178 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

EUMETSAT:s Meteosat-8 Rapid Scanning Service fotograferade när asteroiden 2008 TC3 exploderade på några mils höjd ovanför norra Sudan. Energin i explosionen motsvarade drygt ett kiloton TNT.

Natten till den 7 oktober inträffade en explosion motsvarande en mindre kärnladdning i atmosfären ovanför norra Sudan. Det var den några meter stora asteroiden 2008 TC3 som med en hastighet av 13 km/s kom svepande ungefär norrifrån och 04:46 svensk tid disintegrerade på relativt hög höjd. En enda möjlig ögonvittnesskildring finns, efter att en engagerad meteorolog på den Holländska vädertjänsten kontaktat det holländska flygbolaget KLM och meddelat att trafikflygplan i området hade en chans att observera händelsen. Mycket riktigt så rapporterade personal på ett KLM-flygplan minuterna innan nedslaget något som kan ha varit en ljusblixt från 2008 TC3.

Snabb banbestämning

2008 TC3 upptäcktes ett knappt dygn innan den gick in i jordens atmosfär av ett teleskop i Arizona som tillhör Catalina Sky Survey, ett projekt som spanar just efter jordnära asteroider. När den upptäcktes befann den sig ungefär vid månens bana, ungefär 400 000 kilometer från jorden. Astronomerna hade åtta timmar senare tillräckligt med information om banan för att kunna säga asteroiden med största sannolikhet skulle passera inom en jordradie från jordens centrum – det vill säga träffa jorden.

Det är inte särskilt ovanligt att stenbumlingar av den här storleken träffar jorden. Det som var ovanligt i detta fall var att den observerats innan nedslaget, så det gick att följa den när den slog in i atmosfären.

Första gången

Det gjorde att observatörer hade en chans att försöka fånga nedslaget på bild. Det lyckades bland annat ESA:s samarbetspartner EUMETSAT med, där organisationens Meteosat-8 Rapid Scanning Service 02:45:47 UTC (04:45:47 svensk tid) registrerade händelsen. Även en kenyansk anläggning för att detektera infraljud lyckades fånga händelsen.

Å ena sidan är det en fjäder i hatten för astronomerna att det för första gången gick att förvarna om en sådan händelse. Men även om en större bumling syns bättre och därför kan upptäckas tidigare så är det ändå inte fråga om mer än dagars förvarning, vilket pekar på behovet av att satsa resurser på effektivare varningssystem.

Det finns ett annat skäl till att det är bra att känna till den här typen av händelser i förväg. En explosion – i luften eller på marken – av en mindre asteroid eller komet är inte så lätt att skilja från exempelvis en kärnvapenmissil, en feltolkning som kan få katastrofala följder långt utöver själva nedslaget. Det finns exempel från bland annat Irak-kriget på 90-talet när liknande händelser inträffade över en krigsskådeplats.