Agency

Studentexperimenten på BEXUS en riktig höjdare

10/10/2008 215 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Fyra grupper av studenter sponsrade av ESA jublade när deras experiment under eftermiddagen och kvällen den 8 oktober landade tryggt utanför Rovaniemi i finska Lappland. Ballongerna experimenten färdades på hade tidigare under dagen lyft från Esrange utanför Kiruna. Experimenten var en del av den senaste BEXUS-kampanjen – Balloon Experiments for University Students. Efter många månaders hårt arbete kunde studenterna äntligen andas ut.

Bra väder – snabba beslut

Ballonguppsändningar som BEXUS är beroende av att vädret är någorlunda bra. Tidigt på morgonen den 8 oktober hölls ett möte mellan ansvariga på Esrange och försöksledarna för BEXUS 6 – det ena av de två BEXUS-missionerna som fanns på plats och väntade på uppsändning. Skulle man satsa på en uppsändning?

Väderprognosen pekade på svag vind marken, under 5 m/s, och inte mycket nederbörd. Beslutet togs att under dagen genomföra inte bara den första utan båda uppsändningarna.

Knappa två timmar senare, kvart över åtta, hade gondolen till BEXUS 6 förts till sin startposition, kommunikationslänken hade testats, experimenten slagits på och de sista testerna inför uppsändningen var avslutade.

När den 10 000 kubikmeter stora heliumballongen fyllts steg den långsamt till väders och drev sakta med vinden österut. Efter 80 minuter nådde den 29 kilometers höjd, och seglade vidare på den höjden i drygt en timme innan experimenten kopplades loss och sjönk mot marken under en fallskärm. Gondolen landade utan missöden 12:15 strax innanför den finska gränsen.

"Nästa!"

På Esrange fortsatte aktiviteterna för fullt. Klockan ett började man förbereda startplattan för BEXUS 7. Under de kommande timmarna flyttades gondolen på plats, de avslutande testerna genomfördes och den 12 000 kubikmeter stora ballongen började fyllas med helium.

BEXUS 7 lyfte 15:35 och steg precis som sin systerballong tidigare under dagen till väders enligt plan. BEXUS 7 steg till 26 kilometers höjd och gled vidare mot sydöst tills nyttolasten kopplades loss 19:00. Fallskärmen med nyttolasten landade så småningom några kilometer norr om Rovaniemi i Finland.

– Alla experiment på båda ballongerna hämtades utan incidenter med helikopter, lastades på en lastbil och transporterades tillbaka till Kiruna, berättar ESA:s koordinator Helen Page. Efter missionens framgång hade alla förtjänat lite avkoppling och ett partaj för att fira, fortsätter hon.

Experiment från många länder

Ombord på BEXUS 6 fanns två experiment. Det ena var LowCoINS från La Sapienza-universitetet i Rom som sponsrades av ESA:s utbildningskontor. Det andra var TURA som sponsrades av den tyska rymdorganisationen DLR.

BEXUS 7 bar på tre ESA-sponsrade experiment. Det var TimePiX – från Luleå tekniska universitet, Karlsuniversitetet i Prag och Tjeckiens tekniska universitet, Stratospheric Census från ett internationellt team som består av studenter från Space Master-utbildningen som för närvarande är baserad vi Luleå tekniska universitet samt Aurora från Roms universitet. Även BEXUS 7 bar dessutom på ett tyskt experiment.

Preliminära resultat från två av experimenten

Två av grupperna följde sina experiment under hela flygningen och har kunnat leverera preliminära resultat:

– Vi tog emot mätdata under uppstigningen och hela glidfasen, och tappade bara kontakten när experimentet sjunkit till ungefär fyra kilometers höjd under landningsfasen, meddelade gruppen bakom TimePiX. Vi har fått över 5 000 bilder med 5 sekunders exponering, och vi kan se en klar ökning av intensiteten av den kosmiska strålningen jämfört med markbaserade mätningar. Inför vår slutrapport ska vi korrelera resultaten med uppdragets flygprofil och med magnetometermätningarna från Aurora-experimentet.

Även Stratospheric Census-experimentet kunde ge en fingervisning om sina resultat.

– Experimentet fungerade som vi väntade oss, och kommandona för att öppna och stänga ventilerna och för att pumpa luft genom filtret togs emot som de skulle. Det betyder att experimentet endast borde ha samlat in prover från stratosfären, över 12 kilometers höjd. Glidfasen var tillräckligt långvarig för att vi skulle få bra prover, så vi har goda förhoppningar om att ha fått intressanta resultat. Filtren kommer att avlägsnas i renrumsförhållanden och transporteras till institutet för analys.

Ett femte ESA-experiment, Icarus, fick olyckligtvis stiga av i sista sekunden. När experimentet slogs på inför uppsändningen upptäcktes att Icarus videolänk störde ballongens kommunikationssystem. Av någon anledning hade man inte upptäckt detta under de tidigare frekvenstesterna, och tiden var för kort för att det skulle gå att lösa problemet innan uppsändningen.

Related Links