Agency

Svenska ÅAC bygger satelliter i USA

07/09/2011 471 views 0 likes
ESA / Space in Member States / Sweden

Nasa vill utveckla små och kostnadseffektiva satelliter tillsammans med ÅAC Microtec från Uppsala. Det är innebörden av det leveransavtal amerikanska rymdflygstyrelsen Nasa och svenska Rymdstyrelsen skrev i juni.

ÅAC har under flera år arbetat för att utveckla en ny och revolutionerande arkitektur för autonoma system som satelliter och obemannade flygande farkoster. Samarbetspartners har varit Försvarets materielverk, FMV, och amerikanska flygvapnets forskningsavdelning. Denna arkitektur är nu grunden till ÅAC:s satsning på kraftfulla och kostnadseffektiva små satelliter som nu väckt stort intresse från Nasa och övriga rymdvärlden.

ÅAC har även arbetat tillsammans med ESA, där man bland annat tillsammans med RUAG Space byggt ett massminne till ESA-satelliterna Herschel och Planck.

Testflygning till våren

ÅAC ska demonstrera den nya satellittekniken på en satellit som ska sändas upp under våren 2012. Satelliten går under beteckningen Venta-1 QuadSat Plug-and-Play eller VentaQSPnP, och ÅAC har byggt den tillsammans med LATSpace från Litauen samt Universitet i Bremen.

Amerikanska flygvapnets forskningsavdelning ska på VentaQSPnP bland annat testa ett mjukvaruradiobaserat modem för Nasas egna satellitkommunikationssystem samt en nyutvecklad Langmuir-prob – ett vetenskapligt instrument som mäter partikeldensitet i rymden och en instrumenttyp där svenska Institutet för rymdfysik är världsledande, med en prob på bland annat ESA- och NASA-satelliten Cassini.

– Vi räknar med att utöka vår verksamhet under 2011 och 2012 och att ta flera ordrar på svenska kommersiella satellitplattformar, säger ÅAC Microtecs vice VD Fredrik Bruhn.

Nytt amerikanskt dotterbolag

För att kunna möta efterfrågan har ÅAC Microtec börjat etablera ett amerikanskt dotterbolag i hjärtat av Silicon Valley i Kalifornien.

– Vårt amerikanska dotterbolag kommer vara fullt operativt i slutet av 2011 men har redan nu börjat ta emot produktförfrågningar och skriva offerter. Vi kommer i huvudsak ha utveckling och tillverkning i Sverige men även viss utveckling i USA, säger ÅAC Microtecs VD Mats Magnell.

ÅAC Microtec

ÅAC fick tidigare i år en order från Tokyo universitets center för att leverera verktyg som centret ska använda för att utveckla sin för plattform nanosatelliter.

ÅAC blev för ett år sedan världens första företag att "på riktigt" demonstrera en arkitektur för nanosatelliter baserad på 3D-paketerad mikroelektronik och mikro-elektromekaniska system, MEMS, när de i september förra året deltog i uppsändningen av ett koppel europeiska minisatelliter tillsammans med den indiska jordobservationssatelliten OceanSat-2.

ÅAC Microtec grundades för fem år sedan som ÅAC, Ångström Aerospace, en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. ÅAC debuterade i rymden den 23 januari 2009 på den japanska satelliten Sprite-Sat och fick som första företag utanför USA tillstånd att arbeta med den amerikanska plug and play-standarden SPA.

Related Links

Related Links