Sentinel-2B in de cleanroom
Agency

Afscheid nemen van Sentinel-2B

15/11/2016 345 views 2 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

Slechts enkele weken voordat Sentinel-2B naar Frans-Guyana vertrekt voor zijn lancering in maart wierpen pers en specialisten nog een laatste blik op de satelliet van het Europese Copernicus-programma.  

Tijdens een evenement bij ESTEC – de plek waar Sentinel-2B sinds juni uitvoerig werd getest – gaven projectleiders van ESA en Airbus Defence and Space journalisten een kijkje in de keuken van de satelliet. Daarbij was aandacht voor de bouw en het testen, en de talloze voordelen die Sentinel-2B gaat bieden.

“Het is een Europese satelliet, die gebouwd werd door meer dan 60 bedrijven uit vijftien landen”, benadrukte Michael Menking van Airbus, de hoofdaannemer die het voortouw nam in het industriële consortium. Van de deelnemende bedrijven zijn er 29 afkomstig uit het MKB.

Twee satellieten
Als onderdeel van het aardobservatie-programma Copernicus combineert Sentinel-2 beelden van hoge resolutie en multi-spectrale mogelijkheden om de verschillende landmassa's van de aarde in ongekend detail en met ongekende precisie in kaart te brengen.

Sentinel-2 is ontworpen als een stelsel van twee satellieten: Sentinel-2A en -B. Sentinel-2A werd op 23 juni 2015 gelanceerd en voorziet onder andere de Europese Copernicus Land Monitoring Service vanaf dat moment van beelden. Na de lancering van Sentinel-2B zal het stelsel iedere vijf dagen de hele aardbol in kaart brengen.

De door Sentinel-2 verzamelde informatie helpt onder andere de landbouw middels ondersteuning, houdt de wereldbossen in de gaten, speurt vervuiling in meren en kustwateren op en draagt bij aan het in kaart brengen van rampgebieden.  

Enorme hoeveelheden data

Josef Aschbacher bij het Sentinel-2B-persevenement
Josef Aschbacher bij het Sentinel-2B-persevenement

“Sentinel-2B is de vijfde gelanceerde satelliet binnen het Copernicus-programma”, aldus Josef Aschbacher, hoofd van ESA's aardobservatie-programma. “De Sentinel-satellieten die zich al in een baan om de aarde bevinden leveren ons enorme hoeveelheden data op: tot nu toe 6,5 petabytes.”

“Het omgaan met deze data is een uitdaging”, vervolgde Aschbacher. “Maar de enorme hoeveelheid data die door gebruikers wordt gedownload bewijst hoe waardevol deze is.”

Er wordt iedere dag meer data gedownload door Sentinel dan dat er aan foto's wordt geüpload op Facebook.

“Het open databeleid is een van de belangrijkste elementen van Copernicus en is de sleutel tot succes”, zei Andras Roboz, beleidsmedewerker van de Europese Commissie. Sentinel-2 stimuleert economische groei, in het bijzonder voor kleine bedrijven.

Vibraties en herrie
Maar voordat een satelliet data kan leveren moet hij werkend in een baan om de aarde worden gebracht. Tijdens zijn verblijf in Nederland onderging Sentinel-2B dezelfde trillingen en herrie die bij een lancering komen kijken. Daarnaast ondervond Sentinel-2B dezelfde barre omstandigheden waar de satelliet in de ruimte mee te maken krijgt.

Na het afronden van de tests wordt de satelliet naar verwachting op 5 januari naar de Europese ruimtehaven in het Frans-Guyaanse Kourou gebracht.

Related Articles

Related Links