Met elkaar in discussie tijdens ESA's burgerdebat.
Agency

ESA's burgerdebat: de belangrijkste resultaten

28/11/2016 312 views 5 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

Zo'n tweeduizend Europeanen kwamen op 10 september samen om in gesprek te gaan over de toekomst van de Europese ruimtevaart tijdens ESA's burgerdebat. Tijdens het debat verzamelde ESA meningen en ideeën die moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Europese ruimtevaartstrategie voor de toekomst.

Toen Jan Woerner door de lidstaten werd gekozen als ESA-directeur gaf hij aan dat hij meer de dialoog aan wilde gaan met partijen en dat hij de ruimtevaart wilde openstellen voor een breder publiek. Deze wens werd tijdens het burgerdebat, waar een zo breed mogelijke selectie aan Europeanen aan meedeed, in praktijk gebracht.  

22 debatten in één

Zo'n 2000 burgers uit 22 landen gingen tijdens het evenement met elkaar in gesprek. De debatten werden opgedeeld per lidstaat, maar werden wel tegelijkertijd en volgens dezelfde aanpak gevoerd.

Om de resultaten van deze 22 nationale bijeenkomsten in één Europa-breed verslag te kunnen verwerken volgden alle debatten dezelfde lijn en werden bij alle bijeenkomsten dezelfde vragen gesteld.

Hoewel de kwantitatieve resultaten al snel na het evenement beschikbaar waren, kostte het analyseren van de kwalitatieve resultaten meer tijd. Zeker bij het gedeelte van de sessie waarbij participanten gevraagd werd een ruimtevaartproject voor 2046 te bedenken en waarbij 200 verschillende scenario's werden bedacht.  

Een dag lang debatteren over de ruimtevaart

De vijf sessies over 'De ruimtevaart en ikzelf', 'Europa's rol in verkenning en exploitatie van de ruimte', 'Het mondiaal bestuur van de ruimte', 'Naar de ruimte gaan' en 'Europa voorbereiden op de toekomst van de ruimtevaart' werden allemaal ingeleid met een video. Deelnemers beantwoorden vervolgens een reeks gestandaardiseerde vragen over deze thema's.

Volgens feedback van de deelnemers was 92 procent van hen tevreden over de opdracht. 95 procent vond dat ESA in de toekomst vaker dergelijke bijeenkomsten moest organiseren.

Opmerkelijke resultaten

 • 96 procent vindt dat de ruimte een universum aan kansen en mogelijkheden biedt;
 • 94 procent heeft volledige of een hoge mate van vertrouwen in de Europese ruimtevaartorganisaties;
 • 84 procent heeft volledige of een hoge mate van vertrouwen in ruimtevaartorganisaties in het algemeen.

Buiten de kaders denken

 • 84 procent vindt dat de ruimte beschermt moet worden tegen vervuiling en andere activiteiten die in potentie schadelijk kunnen zijn voor de mens;
 • 84 procent vindt dat ESA ruimteprogramma's en -activiteiten versneld moet openstellen aan niet-traditionele partijen (zoals bedrijven, start-ups die gespecialiseerd zijn in nieuwe diensten op mobiele apparaten en het web, burgers, clubs, kunstenaars, scholen en universiteiten);
 • 89 procent vindt dat burgers de kans moeten krijgen om op vrijwillige basis bij te dragen aan ruimtevaartprogramma's.

Verschil van mening

 • 69 procent vindt dat ESA specifiek programma's moet ontwikkelen die zich richten op veiligheid, terwijl 16 procent juist vindt dat ESA dat niet zou moeten doen;
 • Wat het exploiteren van natuurlijke bronnen betreft:
  • 80 procent vindt het acceptabel dat internationale organisaties natuurlijke bronnen zoals grondstoffen en energie gebruiken, zonder dat ze eigendom claimen;
  • 39 procent vindt dat overheden grondstoffen moet kunnen exploiteren, terwijl 47 procent vindt dat ze dat niet zouden moeten doen;
  • 37 procent vindt dat de private sector grondstoffen moet kunnen exploiteren, terwijl 49 procent vindt dat ze dat niet zouden moeten doen;
  • 53 procent vindt dat samenwerkingen van private en publieke partijen grondstoffen moeten kunnen exploiteren, terwijl 32 procent vindt dat ze dat niet zouden moeten doen.

Burgerdebatten terugkijken

Met elkaar in debat over de toekomst van de ruimtevaart.
Met elkaar in debat over de toekomst van de ruimtevaart.

Volgens de Space 4.0-strategie van ESA-directeur Jan Woerner is het voor ESA cruciaal om meer partijen te betrekken bij zijn programma's, waaronder burgers, de belastingbetalers van de lidstaten en eindgebruikers. Zij kunnen waardevolle input geven over de maatschappelijke uitdagingen. De ruimte staat in hun dienst en kan een positief effect hebben op de huidige en toekomstige generaties door middel van innovatie, verkenning en internationale samenwerking.

De burgerdebatten uit alle individuele landen zijn online terug te kijken in de taal waarin ze gevoerd worden. Bekijk ze op citizensdebate.space.

Belangrijkste aanbevelingen
Een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen die gedaan zijn door de deelnemers:

 • Werk globaal. Deelnemers aan de debatten zien zichzelf als wereldburgers en geloven dat de ruimtevaart zich moet richten op maatschappelijke vraagstukken (inclusief milieuvraagstukken). De ruimte is er voor de hele mensheid.
 • Wees milieubewust en bescherm de ruimte. De ruimte moet schoon gehouden worden – ruimtepuin moet worden verwijderd – en moet worden beschermd voor toekomstige generaties.
 • Wees innovatief. De verkenning van de ruimte biedt voordelen voor ons dagelijks leven en de toekomst van de mensheid. Een eerste stap is terugkeren naar de maan, zoals voorgesteld in het Moon Village-concept.
 • Communiceer en ben interactief. ESA moet de dialoog met burgers en andere partijen (inclusief andere ruimtevaartorganisaties) open houden, informatie delen (met betrekking tot de ESA Digital Agenda for Space), communicatie- en marketingacties opzetten en grote en inspirerende missies uitvoeren waarmee het grote publiek kan worden bereikt.

Hoe nu verder?

ESA-directeur Jan Woerner zal de sterke boodschap van de deelnemers aan het debat gebruiken tijdens het maken van toekomstplannen van ESA en zal ook het debat aan blijven gaan met betrokken partijen. Hij benadrukt dat hij de meningen van de deelnemers meeneemt tijdens de gesprekken van de ESA-Ministerraad in het Zwitserse Luzern op 1 en 2 december.

Replica-debatten
Om het dialoog te stimuleren moedigt ESA zijn lidstaten aan zogenoemde 'replica-debatten' te organiseren. Deze kunnen plaatsvinden in scholen, klaslokalen, clubs en op andere soortgelijke plekken.

De vereiste materialen voor dergelijke debatten kunnen gedownload worden op citizensdebate.space. Video's, presentaties en het burgerdebat-magazine zijn beschikbaar in 17 talen. Deze kunnen gebruikt worden bij eigen debatten of dienen als achtergrondinformatie.