ESA title
Hendrik C. van de Hulst
Agency

Een boom voor Henk van de Hulst

31/10/2000 425 views 0 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

Op 6 november vindt bij ESA's technische centrum ESTEC in Noordwijk een symposium plaats ter ere van de op 31 juli jl. overleden Prof. dr. Hendrik C. van de Hulst. Professor Van de Hulst was een van de invloedrijkste Nederlandse astronomen van de laatste eeuw en medeoprichter van de European Space Research Organisation (ESRO) in 1964, de voorganger van de Europese Ruimtevaart Organisatie (ESA). Ook aan de oprichting van ESTEC in Nederland heeft Prof. Van de Hulst een belangrijke bijdrage geleverd. Hij is 81 jaar geworden.

Ter ere van Prof. Van de Hulst zullen de directeur van ESA's Wetenschappelijk Programma, Roger Bonnet en de directeur van ESTEC, David Dale samen met leden van de familie een grote kastanjeboom planten op het terrein van ESTEC. Het planten van de boom zal plaatsvinden om 14:00 uur.

Prof. Van de Hulst is zijn hele leven verbonden geweest aan de Leidse Sterrenwacht en heeft niet alleen wetenschappelijk maar ook organisatorisch zijn stempel gedrukt op de naoorlogse ontwikkeling van de sterrenkunde en in het bijzonder het ruimteonderzoek. In 1958 werd hij gekozen als eerste voorzitter van een nieuw opgerichte internationale organisatie ter bevordering van het vreedzame gebruik van de buitenaardse ruimte: de "Committee on Space Research” (COSPAR). Hij was ook betrokken bij de organisatie van de ruimtevaartactiviteiten in Europa die hebben geleid tot de oprichting van ESRO en vervolgens van ESTEC in Nederland.

Deze aspecten van Prof. Van de Hulst's veelzijdige carrière zijn het centrale thema van dit symposium waarmee ESA eer wil betuigen aan een pionier van het Europese ruimteonderzoek. Het symposium in de Newton-zaal begint om 14.30, direct na het planten van de kastanjeboom.

Sprekers zijn:
Prof. Harm Habing, Sterrenwacht Leiden
Sir Herman Bondi, voormalig Directeur Generaal van ESRO en voormalig rector Churchill College, Cambridge
Prof. Reimer Lüst, voormalig Directeur Generaal van ESA
Prof. Livio Scarsi, Consiglio Nazionale delle Richerche, Palermo
Prof. Malcolm Longair, Cavendish Laboratory Cambridge University

ESA nodigt vertegenwoordigers van de pers uit het planten van de herdenkingsboom en het symposium bij te wonen. Trefpunt is de receptiebalie van de Newton conferentiezaal om 13:45 uur.

Als u het evenement bij ESTEC wilt bijwonen verzoeken we u een fax te sturen aan de Public Relations afdeling van ESA/ESTEC, fax: 071 565 5728. Voor meer informatie, tel. 071 565 3006.