ESA title
Agrarische efficiëntie
Agency

Landbouw in het ruimtevaarttijdperk

01/08/2017 648 views 5 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

De mens begon zo'n 10.000 jaar geleden met landbouw. Logischerwijs zouden we er dus inmiddels aardig goed in moeten zijn. Maar milieuzorgen, duurzaamheidsvraagstukken, subsidies en een steeds groter groeiende papierwinkel maken landbouw steeds uitdagender. Satellieten kunnen een oplossing bieden voor een hoop van deze problemen. Maar hoe kan de normale boer er profijt van hebben?

Kunstmanen als de Europese Sentinel-satellieten, ESA's SMOS en de aankomende Florescence Explorer (FLEX) bieden een enorme rijkdom aan informatie over de groei en gezondheid van gewassen. Deze informatie kan gebruikt worden om landbouw efficiënter te maken. Maar deze data zijn slechts het begin. Willen ze echt nuttig en van echte waarde zijn voor boeren, dan moeten ze opgenomen worden in gebruiksvriendelijke applicaties.

“Er liggen overduidelijk een hoop kansen om aardobservatie meer en beter te benutten dan nu wordt gedaan”, stelt Ger Nieuwspoort, directeur van het Netherlands Space Office. “We zien bijvoorbeeld dat er een kloof is tussen de organisaties die de extreem geavanceerde satellieten ontwerpen en de mensen in het veld die te maken krijgen met agrarische subsidies. Ironisch genoeg worden de akkers van ruwe data juist in de wereld van de agricultuur niet goed genoeg omgeploegd.”

Een data-revolutie

Vochtigheid van de grond meten in Nederland
Vochtigheid van de grond meten in Nederland

Ondanks de geringe grootte van ons land is Nederland een van de grootste exporteurs van landbouwproducten en voedsel. Daarnaast is Nederland een van de landen die het meest gebruik maakt van de steeds geavanceerdere technieken die de landbouw efficiënter en duurzamer maken.

Een recente workshop bij het Netherlands Space Office bracht talloze geïnteresseerde agrariërs, consulenten, wetenschappers en bedrijven die bruikbare producten maakt van ruwe data bij elkaar. “Dat bewijst dat aardobservatiedata niet alleen nuttig zijn voor wetenschappers en applicatiebouwers”, vindt Maurice Borgeaud, hoofd van ESA's afdeling voor aardobservatiewetenschappen, applicaties en klimaat. “Deze data spelen een steeds belangrijkere rol in het bedrijfsleven en de economie.”

De Sentinel-missies betekenen een revolutie voor praktische toepassingen van satellietdata, zoals in de landbouw. Hun observaties zijn niet alleen accuraat en systematisch, maar zijn ook gratis te gebruiken. En ze blijven nog jaren binnenstromen. Weten dat je kan rekenen op continuïteit is van essentieel belang voor businessmodellen, investeringen en toekomstplannen.

“Aardobservatie-satellieten zoals SMOS en FLEX zijn ook belangrijk”, weet ESA's Susanna Mecklenburg. “Ze zijn in feite gebouwd voor de wetenschap, maar laten zien dat ruimtevaarttechnologie ook doorontwikkeld kan worden voor andere doeleinden.”

Een groei aan bedrijven

Begeleid boeren
Begeleid boeren

De duidelijke voordelen die aardobservatie sectoren als de landbouw kan bieden, zorgt voor een groei van bedrijven die zich specialiseren in het bedenken van toepassingen voor satellietdata. “Het meten van het vochtniveau in de grond, zoals SMOS ons laat doen, helpt boeren de watervoorraad inschatten”, weet Richard de Jeu van het Nederlandse bedrijf VanderSat. “Bedrijven kunnen deze meetgegevens gebruiken om boeren te adviseren over irrigatie, hen te waarschuwen voor droogte en om gewasvoorspellingen te doen. De continue beschikbaarheid van deze data is onmisbaar voor zowel bedrijven als boeren.”

“Satellieten worden steeds meer onderdeel van een geïntegreerd monitoringssysteem”, weet workshop co-organisator Tamme van der Wal van AeroVision BV. “Onze workshop liet zien dat boeren, banken en overheidsdiensten daar allemaal van kunnen profiteren.”  

SMOS
SMOS

Ook ESA spant zich in om ervoor te zorgen dat satellietdata tot hun volste potentie worden benut. Dat doet de Europese ruimtevaartorganisatie middels een reeks van thematische exploitatieplatformen (Thematic Exploitation Platforms). Daarmee krijgen gebruikers de beschikking over de informatie, tools en middelen die ze nodig hebben. Deze worden allemaal op één plek beschikbaar gesteld.

Satellieten worden, zonder twijfel, een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks leven. En dankzij het groeiende aantal bedrijven in de sector én de inspanningen van ruimtevaartorganisaties en de EU, levert het ruimtevaarttijdperk talloze voordelen voor een van de oudste beroepsgroepen op aarde: dat van agrariër.

Related Links