ESA title
Mars Express zal de bodem van de planeet in kaart brengen van een diepte van een paar honderd meter tot een paar kilometer
Agency

Mars Express heeft middelen aan boord om waterijs op Mars te vinden

31/05/2002 751 views 0 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

"De vondst van zoveel waterijs in de Marsbodem is verbazingwekkend. Vooral zo dicht onder het oppervlak!" reageert Gerhard Schwehm, hoofd van de afdeling planetaire ruimtevluchten bij ESA. Het team dat werkt voor ESA's Mars Express, de eerstvolgende vlucht naar de Rode Planeet, is opgewonden over de ontdekking van waterstofrijke bodemlagen op Mars door NASA’s orbiter Mars Odyssey.

De aangetroffen waterstof duidt op de aanwezigheid van waterijs in de bovenste bodemlaag van Mars. De vondst is gedaan in een groot gebied van het zuidelijk halfrond van de planeet. ESA's Mars Express, gereed voor lancering in juni 2003, is uitgerust met de middelen om de Marsbodem nog grondiger te onderzoeken.

De radar aan boord van Mars Express, MARSIS, zal de bodem van de planeet in kaart brengen van een diepte van een paar honderd meter tot een paar kilometer. Dus zeer veel dieper dan de Mars Odyssey, die de bodemgesteldheid slechts kan onderzoeken tot op een diepte van een meter.

ESA's Mars Express, de eerstvolgende vlucht naar de Rode Planeet
ESA's Mars Express, de eerstvolgende vlucht naar de Rode Planeet

Daarnaast zullen twee camera’s van Mars Express de aanwezige mineralen op de planeet met een hoog scheidend vermogen in kaart brengen. Ook die gegevens zijn van groot belang voor het begrijpen van de distibutie van het bodemijs op Mars. De overige vier instrumenten van Mars Express zullen de atmosfeer van de planeet onderzoeken om na te gaan hoe waterdamp en andere atmosferische gassen aan de planeet konden ontsnappen. Kennis over de distributie van water op Mars is van essentieel belang. Zonder water kan zich geen leven ontwikkelen. Bovendien maakt de aanwezigheid van water Mars meer geschikt voor menselijke bewoning. In ESA’s onderzoeksprogramma Aurora wordt al rekening gehouden met zelfstandige leefsystemen voor toekomstige onderzoekstations en kolonies buiten de aarde.

Speuren naar leven

Mars Express zal ook een landingsvaartuig neerlaten op Mars. Deze zogenoemde Beagle 2 daalt aan een parachute af in een gebied dichtbij de Marsevenaar. De lander is speciaal uitgerust om te zoeken naar tekenen van eventueel (fossiel) leven. Die speurtocht zal ook geschieden onder het Marsoppervlak, omdat het extreme klimaat en de ijle atmosfeer van de planeet vrijwel zeker aanwijzingen voor mogelijke levensvormen althans aan de oppervlakte zal hebben uitgewist. Beagle 2 zal een boor gebruiken om bodemmonsters tot op een diepte van 1,5 meter naar boven te halen. Daarme zal het de eerste lander worden die weer naar levensvormen op de Rode Planeet zal gaan zoeken sinds de Amerikaanse Viking-landers in 1976.

 

Related Links