Schiaparelli's afdaling naar het Mars-oppervlak
Agency

Ontcijferen gegevens afdaling Schiaparelli begonnen

20/10/2016 955 views 17 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

ESA-experts zijn druk bezig met het analyseren van belangrijke data die ExoMars-lander Schiaparelli tijdens zijn afdaling naar het Mars-oppervlak aan zijn moederschip TGO heeft gestuurd.  

De eerste signalen die zijn ontvangen door de Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in India en ESA's Mars Express-sonde wijzen erop dat Schiaparelli de meeste stappen van zijn zes minuten durende reis door de Mars-atmosfeer succesvol heeft voltooid. Onder die stappen vallen onder andere het afremmen in de atmosfeer en het uitklappen van de parachute en het hitteschild.

Zowel de signalen die door GMRT als door Mars Express werden ontvangen, vielen echter weg kort voordat de sonde volgens planning voet had moeten zetten op het oppervlak van de rode planeet. Verschillen tussen de twee datasets worden nu geanalyseerd door ESA-deskundigen in het controlecentrum in de Duitse plaats Darmstadt.

De door TGO ontvangen gegevens waren nodig om een beter begrip te krijgen van de situatie. Op hetzelfde moment dat Schiaparelli afdaalde naar het Mars-oppervlak voerde de TGO-sonde met succes een cruciale manoeuvre uit om in een baan om de rode planeet terecht te komen. De data van Schiaparelli werden in de vroege uren van donderdagochtend opgevangen en naar de aarde doorgestuurd.

De gegevens zijn deels geanalyseerd en bevestigen dat Schiaparelli volgens plan de atmosfeer van Mars binnendrong en begon aan zijn afdaling naar het oppervlak van de planeet. De gebeurtenissen die plaats vonden nadat het hitteschild en de parachute werden afgeworpen wijken echter af van de verwachtingen. Het lijkt erop dat het afwerpen eerder heeft plaatsgevonden dan verwacht, maar de analyse is nog niet voltooid.

Schiaparelli's stuwraketten zijn korte tijd geactiveerd geweest, al lijkt het erop dat ze eerder zijn uitgeschakeld dan werd verwacht. Op welke hoogte dat gebeurde wordt nog onderzocht.

“We hebben een indrukwekkende sonde in een baan rond Mars gebracht die klaar is om te beginnen met het verrichten van metingen en die gegevens van de rover van onze missie in 2020 door kan sturen naar de aarde”, aldus ESA's algemeen directeur Jan Wörner. “Schiaparelli's belangrijkste taak was het testen van de Europese landingstechnologie. Het vastleggen van gegevens tijdens de afdaling hoorde daarbij. Het is belangrijk dat we achterhalen wat er is gebeurd, zodat we ons kunnen voorbereiden op de toekomst.”

“Er komt nu data binnen van de Schiaparelli-testmodule die ons zal helpen begrijpen wat er precies gebeurd is en waarom er geen zachte landing heeft plaatsgevonden”, aldus David Parker, hoofd van ESA's afdeling Human Spaceflight and Robotic Exploration. “Vanuit een technisch standpunt is dit wat je wil bij een test. En het heeft extreem waardevolle data opgeleverd. Een onderzoeksraad zal dieper in de data duiken. We kunnen vooralsnog niet verder speculeren.”

Related Links