Truck with waste controlled by satellite data, wins European prize
Agency

Satelliet maakt transport van gevaarlijk afval veiliger

15/01/2009 290 views 0 likes
ESA / Space in Member States / The Netherlands

Er is een nieuw volgsysteem dat gebruik maakt van gegevens van satellietnavigatie om ervoor te zorgen dat de Europese wegen veilig zijn. Het systeem is ontwikkeld door een onderneming in de Italiaanse regio Lombardije. Het houdt dagelijks de verplaatsing in de gaten van tweehonderd containers op honderd vrachtwagens die industrieel afval bevatten.

Elk jaar wordt meer gevaarlijk industrieel afval verplaatst van de ontstaansplek naar de plek waar het wordt behandeld. Vrachtwagens die de containers vol afval vervoeren, maken meestal een reis van twee tot drie dagen door meerdere Europese landen. Om veiligheidsredenen, en om ervoor te zorgen dat al het afval op de juiste plek terechtkomt, heeft een klein Italiaans bedrijf een innovatief volgsysteem ontwikkeld dat locatiegegevens gebruikt van het wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS). Zo kunnen alle bewegingen van het industriële afval tijdens de reis nauwkeurig worden gevolgd.

Trucks monitored to street level
Trucks monitored to street level

“Ons geavanceerde volgsysteem (Advanced Tracking System, ATS) is een compleet platform dat verschillende technologieën samenvoegt en zo een goede oplossing kan bieden voor het volgen van afvaltransporten. Het merkt direct op of een vrachtwagen niet de geplande weg volgt, of een deel van het afval onderweg illegaal wordt geloosd,” aldus Ivan Allevi, projectmanager van Allix, een Italiaanse middenstandsonderneming (MKB).

Het systeem bevindt zich nu in zijn eerste operationele fase. Het controleert en reguleert dagelijks de beweging van tweehonderd containers op honderd vrachtwagens. Veel van deze vrachtwagens reizen van Italië door Oostenrijk of Zwitserland naar Duitsland, Tsjechië of Nederland.

“Ons ATS kan de containers met een marge van een paar meter waarnemen. Dat gebeurt met traditionele, goedkope GPS-ontvangers, waarin correcties worden geïntegreerd van lokale GPS-grondstations en het EGNOS-systeem,” aldus Giorgio Soldavini, programmabeheerder van Allix. “Als Galileo in werking wordt gesteld, kan het systeem ook de zeer nauwkeurige gegevens daarvan gebruiken.”

Systeem wint prijs in internationale wedstrijd

Het ATS-systeem van Allix heeft in Lombardije de regionale eerste prijs gewonnen in de Europese wedstrijd voor satellietnavigatie van dit jaar.

Het systeem bestaat ten eerste uit een hoofdapparaat dat zich op de vrachtwagen bevindt. Dit bevat een GNSS-ontvanger die op GPS werkt met overlappende signalen van EGNOS. Secundaire apparaten, op elke container één, werken als zelfstandige apparaten en controleren de status van de containers, hun temperatuur, beweging, etc.

Als een oplegger met een of meerdere containers met de vrachtwagen wordt verbonden, wordt de verbinding door het hoofdapparaat geregistreerd en aan de centrale server gemeld. Als de oplegger, en dus de containers, van de vrachtwagen wordt afgekoppeld, wordt een signaal naar de centrale server gestuurd. Op deze manier kan de centrale server de geplande en de echte routes eenvoudig met elkaar vergelijken. “We controleren of de vrachtwagen de vooraf goedgekeurde route volgt en of hij al het afval naar het juiste afvalverwerkingsbedrijf brengt,” voegt Giorgio Soldavini toe.

De volgende stap is het toepassen van dit systeem op alle afval transporterende vrachtwagens in de regio Lombardije.

Related Links