Aerodynamický kryt rakety Ariane 5 prošel testem na bezšokové oddělování

Ariane fairing undergoes separation tests
Aerodynamický kryt během testu oddělování.
29 červen 2012

Aerodynamický kryt rakety Ariane-5 absolvoval testy, které by měly pomoci zlepšit jeho cestu na oběžnou dráhu a učinit ji příjemnější pro vynášené „pasažéry“.

Aerodynamický kryt chrání vynášený náklad během startu a letu. Jakmile Ariane opustí zemskou atmosféru a ochrana není dále potřebná, pyropatrony vertikálně rozdělí obě poloviny krytu od sebe.

Další pyropatrony pak zajišťují horizontální oddělení krytu, takže tento může být odhozený zcela bezpečně – zatímco nosič pokračuje v letu. K odhození dochází po zhruba třech minutách letu ve výšce 110 km.

Před startem procházejí družice složitými a komplexními testy, které mají za úkol ověřit, zdali dokážou odhození krytu přestát. Stres mohou pomoci zmírnit tlumící obruče, jenže jejich hmotnost je až několik set kilogramů. A to významným způsobem redukuje nosnost rakety.

Nový horizontální separační systém HSS-3+, který byl nyní testovaný v největší vakuové komoře na světě (nachází se v Glennově výzkumném středisku NASA), by měl umožnit snížit úroveň rázu – a to bez použití obvyklých tlumicích obručí.

HSS-3+ používá dva kruhy pyrotechnických patron umístěných symetricky tak, že jimi generované rázové vlny se navzájem vyruší.

Kromě toho zajišťuje sada pružin bezpečnou vzdálenost mezi nosičem a odhozeným krytem předtím, než dojde k aktivaci vertikálního oddělovacího systému.

Celý proces přitom musí být maximálně spolehlivý a očekávaná trajektorie letu odhozeného krytu musí být velmi přesná.

Nový přístup zásadně redukuje stres, kterému je vystavený vynášený náklad – a to zhruba stonásobně. Jedná se o tak nepatrnou událost, že i velmi citlivé družice – jako třeba ty, které vynášejí citlivé optické systémy – nemohou být poškozené.

Loading...

After separation
Po oddělení aerodynamického krytu.

Pro kvalifikaci systému musela být provedena série rozsáhlých zkoušek a testů. Vyvrcholily prvním testem oddělování v polovině dubna – a druhým testem koncem června. K oběma došlo v zařízeních NASA.

Během zkoušek bylo sledováno 150 parametrů včetně trajektorie letu odhozených polovin krytu, úrovní namáhání a mechanickou zátěží generovanou oddělovacím systémem na okolní struktury.

Analýzy ukázaly čisté a hladké oddělení s velmi dobrou symetrií pro obě poloviny krytu. Rázy byly velmi nízké a zcela srovnatelné s předchozími testy.

Vývoj systému se tak nyní blíží ke konci a předpokládá se, že bude kvalifikovaný pro první let v roce 2013.

Program Ariane-5 ARTA

Systém HSS-3+ byl vyvinutý firmami RUAG a Astrium jako součást programu ARTA (Ariane-5 Research and Technology Accompaniment). ARTA ověřuje modifikace pro příští produkční sérii raket Ariane-5, která se chystá k letu a která má zlepšit činnost nosiče. Má zajistit, že Ariane-5 zůstane spolehlivou, konkurenceschopnou a bude Evropě i nadále poskytovat nezávislý přístup do vesmíru.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.