André Kuipers se vydá na misi PromISSe

Logo výpravy PromISSe
5 září 2011

Všechny díly skládanky pro následující dlouhodobou misi evropského kosmonauta se pomalu skládají dohromady. Půlroční pobyt na Mezinárodní kosmické stanici dnes získal jméno: PromISSe.

ESA vyzvala v červnu občany ze svých členských států, aby posílali návrhy na pojmenování mise André Kuiperse – a během necelého měsíce dostala více než 200 návrhů. Trochu překvapením bylo, že přišly i ze Slovinska, Austrálie, Indie, Mexika a Argentiny.

Porotci zvažovali návrhy od široké palety osob, počínaje třináctiletým Italem a konče 82letým Holanďanem.

Nejvíce reakcí přišlo z Nizozemska – což je domovina André Kuiperse – a odtud je také vítězný návrh.

Dnešní představení loga ve středisku EAC

Původním záměrem nebylo vložit do názvu mise zkratku Mezinárodní kosmické stanice – ale nakonec ji má jak vybrané logo, tak zvolený název.

„PromISSe“ je zkratkou „Programme for Research in Orbit Maximising the Inspiration from the Space Station for Europe“ (Výzkumný program na oběžné dráze maximalizující inspiraci z kosmické stanice pro Evropu), jak uvádí předkladatel vítězného návrhu Wim Holwerda (61) z Nizozemska.

Wim věří, že jméno „symbolizuje příslib (anglicky „promise“, z čehož je také název odvozen – pozn. překladatele), kterou kosmický výzkum představuje pro budoucnost naší planety a celého lidstva stejně jako roli, kterou v něm hraje Evropa“.

V názvu „PromISSe“ je trojice silných poselství: jednak kritická role vědeckého výzkumu, jednak větší využití Mezinárodní kosmické stanice a jednak inspirační hodnota kosmických programů ESA.

Inspirující emblém mise

André Kuipers na palubě ISS v roce 2004

Logo mise zobrazuje kosmickou stanici obíhající Zemi, doplněnou třemi ikonami a šesti hvězdami.

Název PromISSe korunuje horní část kruhového emblému, přičemž ten je ohraničený oranžovými pruhy. Zkratka Mezinárodní kosmické stanice – ISS (International Space Station) – je z názvu ve stejné barvě zvýrazněna.

Jádrem loga je globus bez vyznačených státních hranic. Zemi obíhá silueta Mezinárodní kosmické stanice, přičemž je zobrazena při přeletu Evropy.

Ikony na levé straně představují tři kritické elementy mise: vědu, techniku a vzdělání.

Globus reprezentuje naši společnost založenou na znalostech. Symbol plošného spoje znázorňuje technologii. Kónická laboratorní baňka pak představuje vědecký výzkum.

Šest hvězd na pravé straně loga představuje šest členů posádky stanice stejně jako šest měsíců, které se André Kuipers chystá strávit na ISS. Hvězdy jsou přitom podobné hvězdám na vlajce Evropské unie, což je symbol Evropy.

André Kuipers s Olegem Kononěnkem a Donem Pettitem ve Hvězdném městečku

André Kuipers bude pracovat na kosmické stanici jako člen Expedice 30. Jeho start do vesmíru se předpokládá počátkem prosince, nicméně konkrétní datum bude oznámeno až poté, co se nosné raketa Sojuz vrátí zpět do služby: v srpnu totiž byla po její havárii ztracena nákladní loď Progress.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.