Astrium vyrobí atmosférické senzory pro misi ESA Sentinel-4

Mise Sentinel-4
11 červenec 2011

ESA dnes podepsala kontrakt v hodnotě téměř 150 miliónů euro se společností Astrium na vývoj a výrobu dvou družicových senzorů, které budou sledovat zemskou atmosféru jako součást evropského programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Identická dvojice spektrometrů, které jsou známé pod označením Sentinel-4, bude do vesmíru dopravena na palubě meteorologických družic Meteosat třetí generace (Meteosat Third Generation, MTG), s jejichž starty se počítá v letech 2019 a 27.

Z geostacionární oběžné dráhy ve výšce 36 tisíc kilometrů nad rovníkem budou Sentinely-4 poskytovat každou hodinu informaci o chemickém složení atmosféry včetně hodnot stopových prvků stejně jako o úrovni ultrafialového záření..

Díky sledování hodnot oxidu síry a aerosolů nad Evropou tak budeme mít třeba mnohem lepší možnost sledování popílku z vulkanických erupcí, než máme dnes.

Signing of Sentinel-4 contract
Podepisování kontraktu na misi Sentinel-4

Práce na těchto specializovaných senzorech byly zahájeny právě kontraktem podepsaným Volkerem Liebigem (ředitel programů pro pozorování Země v ESA) a Evertem Dudokem (ředitel společnosti Astrium Satellites). K podpisu došlo přímo ve firmě Astrium v Ottobrunnu nedaleko Mnichova.

Prof. Liebig při této příležitosti uvedl: „Tento kontrakt představuje další významný krok vpřed při realizaci podílu ESA na družicích Sentinel.“

„Sentinel-4 bude představovat první spektrometr svého druhu, který bude umístěný na geostacionární oběžnou dráhu.“

„Mise nebude mít za úkol pouze poskytovat přesná data pro předpovědi kvality vzduchu, ale též nabídne informace o skleníkových plynech, kteréžto bude možné použít při rozhodování o strategiích zaměřených na redukci emisí.“

Sentinel-4 je jedna z rodiny pěti misí, které ESA vyvíjí v rámci programu Evropské unie GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

NO2 over Europe in March 2011
Oxid dusičitý nad Evropou pozorovaný z GOME-2

Díky GMES budou mít zodpovědné autority spolehlivé, včasné a přesné informace, aby bylo možné správně řídit prostředí, pochopit a vyhodnocovat klimatické změny a obecně zajistit bezpečnost obyvatel.

Tyto služby budou přitom dostupné díky integraci dat sesbíraných z vesmíru, ze vzduchu, z moří i z pozemních stanic. Z těchto složek ovšem právě kosmická část představuje páteř celého programu.

První družice ESA z programu GMES, která dostala jméno Sentinel-1, má být vypuštěna v roce 2013.

Zásluhou dlouhodobé spolupráce mezi ESA a organizací Eumetsat se bude každá mise Sentinel-4 skládat ze spektrometru pro měření ultrafialového a blízkého infračerveného záření vyrobeného pod patronací ESA a z tepelného infračerveného senzoru z dílny Eumetsatu. Oba přístroje budou umístěny na družicích MTG-Sounder.

Mise Sentinel-4 navíc využije data ze zobrazovačů, které se do vesmíru vydají na palubách družic MTG-Imager.

Takže například data získaná v rámci Sentinelu-4 a týkající se oxidů síry a aerosolů budou pro získání komplexního obrazu doplněna o data z přístroje MTG-Imager, který se zaměří na sledování sopečného popílku.

Air quality monitoring
Sentinel-4 poskytne data o znečištění ovzduší

MTG je společným podnikem mezi organizací Eumetsat a ESA. Jeho posláním je zajištění kontinuity meteorologických pozorování po současné druhé generaci družic Meteosat (Meteosat Second Generation).

Rodina bude ve finále tvořena až čtyřmi satelity MTG-Imaging a dvojicí družic MTG-Sounding.

„Sentinel-4 bude důležitým přístrojem pro MTG, který zajistí monitorování atmosféry nad Evropou ve velmi vysokém rozlišení,“ vysvětluje Evert Dudok.

„Jako hlavní průmyslový kontraktor bude Astrium koordinovat práci 45 firem z jedenácti evropských zemí, které se na konstrukci obou přístrojů budou podílet.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.