Český absolvent vyvíjí umělou inteligenci pro družice budoucnosti

Český Young Graduate Trainee David Kabáth v hlavní kontrolní místnosti Evropského střediska kosmických operací (ESOC).
2 červenec 2012

David Kabáth, český absolovent informatiky na brněnské Masarykově univerzitě, pracuje v ESA na vývoji umělé inteligence. Je součástí týmu Advanced Mission Concepts and Technologies/Future Studies, který hledá průlomová řešení pro budoucí mise satelitů. Ty jsou totiž čím dál tím složitější a bez neustálého přísunu inovací se neobejdou.

Příležitost pro absoloventy

Ať už jde o satelity cestující do hlubokého vesmíru miliony kilometrů od Země nebo jen družice na nízké oběžné dráze vzdálené sotva pár stovek kilometrů, všechny mise mají jedno společné: mít přehled o tom, co se s nimi děje, je docela složité. Na přijímače pozemních stanic proudí neuvěřitelná kvanta dat o „zdravotním stavu“ satelitů, kterými se inženýři musí pečlivě probrat. ESA proto přemýšlí, jak jim práci usnadnit.

„My se snažíme vyvinout systém, který bude simulovat lidské myšlení. Chceme naučit počítač, aby místo člověka udělal tu mravenčí práci. Aby prohlédl všechny hodnoty a upozornil na případné nesrovnalosti. Inženýr by pak specificky kontroloval jenom data, u kterých něco nehraje,“ říká David Kabáth. Pomoc pro operátory by to byla velká. Například sonda Venus Express, která krouží kolem Venuše, posílá data o 16 tisících parametrech. Ty vypovídají napříkad o teplotě jednotlivých součástek nebo o natočení satelitu. Analyzovat je „ručně“ dává týmům opravdu zabrat.

David Kabáth pracuje v ESOCu od srpna 2011 v rámci programu Young Graduate Trainee (YGT). Tento obvykle jednoletý program je otevřený pro absolventy vysokých škol, kteří chtějí získat pracovní zkušenost v kosmickém sektoru. Šéf personalistů v ESOCu Frank Danesy k tomu dodává: „Young Graduate Trainee, který přijde do ESA, se většinou stane součástí týmu technické podpory nějaké mise. Detailně se seznámí se všemi aspekty, a pak může fungovat jako poradce. Unikátní na tomto programu je, že absolovent se okamžitě od svého nástupu do ESA bezprostředně účastní kosmických projektů.“

Setkání s vesmírem

Například družice Venus Express posílá na Zemi 15 tisíc parametrů o svém stavu. Umělá inteligence by mohla zjednodušit jejich vyhodnocení.

David studoval informatiku na brněnské Masarykově univerzitě. S umělou inteligencí se poprvé setkal při stáži ve švýcarském Curychu. Na závěr studií krátce vyrazil do Norska, kde se věnoval počítačovému zpracování přirozeného jazyka. Nakonec zakotvil právě v ESA.

„Pro mě je to úžasná zkušenost, vlastně úvod do vesmírného výzkumu, operací a do všeho, co s tím souvisí, protože s tím se člověk v Česku na škole ani nikde jinde moc nesetká. Věci přidružené k umělé inteligenci by se asi daly dělat i jinde, ale oblast, ve které se to aplikuje zde, je mimořádně zajímavá,“ vysvětluje David. Jak přiznává, o programu, který dává každý rok unikátní příležitost stovkám mladých lidí ze všech členských států ESA, se dozvěděl v podstatě náhodou: „Můj bratr se věnuje astronomii. Pracuje na Evropské jižní observatoři v Chile a shodou okolností měl o programu YGT dobrý přehled.“

Umělá inteligence pro mise budoucnosti

David pracuje v týmu týmu Advanced Mission Concepts and Technologies / Future Studies.

Mise ESA jsou čím dál tím odvážnější a komplikovanější. Zároveň je velký tlak na snižování nákladů. Hledat nová řešení se daří jen díky neustálému testování inovací. Umělá inteligence je jednou z těch mimořádně slibných.

„V současnosti satelity posílají na Zemi obrovské množství dat, která se tady následně vyhodnocují. V budoucnosti by to mělo ideálně fungovat tak, že by analýza probíhala přímo na družici pomocí umělé inteligence a dolů na Zemi by se posílala jenom data o nestandardním chování. Tím by se ušetřila spousta přenosové kapacity. Ale to je dlouhodobý cíl, který se zatím pohybuje v oblasti sci-fi,“ vysvětluje český informatik.

Spolupráce s českou univerzitou

Jiří Marák a český Young Graduate Trainee David Kabath. David se
David Kabáth a první český zaměstnanec ESOCu Jiří Marák.

David zůstane v ESOCu minimálně do konce letošního roku. I potom chce ale s ESA zůstat v kontaktu. V rámci doktorského studia na Fakultě elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Praze chce rozvíjet českou spolupráci s ESA v oblasti umělé inteligence.

„ESA má program zvaný Networking/Partnering Initiative, kde vybízí výzkumné laboratoře, aby předkládaly svoje projekty zaměřené na vesmír. Vybrané projekty pak ESA spolufinancuje, dodává jim odborný dohled a spolupracuje na nich. Já bych rád dal dohromady společný projekt s Centrem agentních technologií na ČVUT, kam jsem byl přijat na doktorské studium.“

Seznam pozic ročního studijního programu Young Graduate Trainee zveřejňuje ESA na svých stránkách v sekci kariéra každý rok začátkem listopadu. Zájemci si mohou vybrat z širokého množství pozic v různých oborech. Přímo se ale mohou ucházet pouze o jednu pozici. Vyplní přihlášku, odešlou, a pak čekají, zda-li je ESA pozve na pohovor. Kandidát by měl dokonale ovládat angličtinu a optimálně mít za sebou předchozí zkušenost se studiem nebo prací v zahraničí, která značí, že dokáže pracovat v multikulturním a multijazykovém prostředí.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.