Chcete zavolat Andrému na oběžnou dráhu?

Inside landing capsule
27 červen 2011

Jste vědeckým střediskem, planetáriem, vědeckým muzeem nebo festivalem vědy a techniky? Pak vám ESA nabízí unikátní příležitost spojit se s příštím evropským kosmonautem na Mezinárodní kosmické stanici: André Kuipersem.

Kosmonaut ESA André Kuipers bude od konce letošního listopadu žít a pracovat na Mezinárodní kosmické stanici, kde má strávit skoro šest měsíců. Už teď je seznam jeho úkolů plný vědeckých experimentů a rutinní práce v roli palubního inženýra kosmické stanice, ale stejně tak si najde čas pro vzdělávací a další veřejné aktivity.

ESA nyní nabízí dvěma evropským veřejným vzdělávacím institucím možnost realizace exkluzivního dvacetiminutového videohovoru s Andrém na kosmické stanici.

Videohovory pokryjí dvojici různých vzdělávacích projektů: „Mission-X 2012“ (Mise-X 2012) v únoru a „Take Your Classroom into Space“ (Vezmi svoji třídu do vesmíru) na konci dubna 2012. Obě aktivity se zaměřují na evropské děti ve věku osm až čtrnáct let.

Mise-X 2012

Videohovor na ISS v rámci „Mise X“

Projekt „Mise-X 2012“ se zaměří na zdůraznění důležitost pravidelného cvičení a zdravého jídla. Během videohovoru budou mít studenti možnost klást Andrému otázky o životě kosmonauta a práci na kosmické stanici.

V rámci projektu budou děti cvičit podobně jako kosmonauti a provádět experimenty s jídlem tak, aby pochopily jeho výživnou hodnotu.

Projekt „Mise-X: trénuj jako kosmonaut“ byl součástí letu Paola Nespoliho, který skončil v květnu a do něhož se v celé Evropě zapojily stovky studentů. Vyvrcholení celé akce proběhlo v evropském výcvikovém středisku kosmonautů (European Astronaut Centre) v Kolíně nad Rýnem (Německo).

Třída ve vesmíru

Kosmická stanice viděná z lodi Sojuz

Pro akci „Vezmi svoji třídu do vesmíru“ je plánováno rozeslání dvou experimentů mezi tisíce škol v celé Evropě: tyto pak budou probíhat ve školních třídách, stejně jako je provede André Kuipers na kosmické stanici. Žáci budou mít následně možnost porovnat své výsledky s těmi, kterých bude dosaženo na oběžné dráze.

Experimenty mají sledovat důležitou roli gravitace ve spojení s konvekcí (pohybem tekutin v kapalině) a tvořením pěny.

Paolův experiment se soustředil na prostředí skleníku: stovky malých skleníků po třídách v celé Evropě posloužily k pěstování rostlin huseníčku. Watch the main event of this project here.

Akce společně s vámi?

Pokud se domníváte, že se můžete stát jedním z našich partnerů a hostit některou z výše uvedených událostí (technické detaily jsou mezi stáhnutelnými dokumenty v pravém sloupci), pošlete svoji nabídku na e-mail nigel.savage@esa.int. Uzávěrka je 31. července 2011.

Rádi o Vás uslyšíme!

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.