Co je to ESA?

ESA astronaut Hans Schlegel works outside Columbus during the STS-122 mission
28 listopad 2008

Evropská kosmická agentura (ESA - European Space Agency) je vstupní bránou Evropy do vesmíru. Jejím posláním je rozvoj schopností Evropy na poli výzkumu a využití vesmíru a zajišťovat, aby investice do kosmonautiky byly ku prospěchu občanů Evropy i celého světa.

ESA je mezinárodní organizací s osmnácti členskými státy. Díky koordinaci finančních a intelektuálních zdrojů svých členů může realizovat programy a aktivity dalece přesahující možnosti kterékoli jednotlivé Evropské země.

Co dělá ESA?

Úkolem ESA je vypracovat evropský kosmický program a úspěšně ho provádět. Programy ESA jsou koncipovány tak, aby získaly další informace o Zemi, kosmickém prostoru v jejím bezprostředním okolí, o naší sluneční soustavě a o vesmíru, rozvíjely družicové technologie a služby a podporovaly evropská průmyslová odvětví. ESA také úzce spolupracuje s kosmickými organizacemi mimo Evropu.

Kdo patří do ESA?

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, , Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko. Na základě Smlouvy o spolupráci se některých projektů účastní také Kanada. „Evropskými spolupracujícími státy“ jsou Maďarsko, Rumunsko a Polsko. V současné době podepsaly dohody o spolupráci s ESA Estonsko a Slovinsko.

Kde se ESA nachází?

Paris, 14 July 2003
Paris, France - MERIS, 14 July 2003

ESA má sídlo v Paříži, kde se také rozhoduje o zásadách a programech. ESA má také střediska v mnoha evropských zemích, z nichž každé má jiné zaměření:

  • EAC, Evropské středisko astronautů v Kolíně nad Rýnem v Německu;
  • ESAC, Evropské středisko pro kosmickou astronomii ve Villafranca del Castillo v Madridu, Španělsko;
  • EAC, Evropské středisko kosmických operací v Darmstadtu v Německu;
  • ESRIN, Středisko ESA pro pozorování Země ve Frascati (nedaleko blízko Říma), v Itálii;
  • ESTEC, Evropské středisko pro kosmický výzkum a technologie v Noordwijku v Nizozemsku;

ESA má také styčné kanceláře v Belgii, USA a Rusku, kosmodrom ve Francouzské Guayaně a pozemní sledovací stanice v různých částech světa.

Kolik lidí pracuje pro ESA?

V únoru 2008 pracovalo pro ESA celkem 2043 pracovníků ze všech členských států včetně vědců, inženýrů, specialistů na informační technologie a administrativních pracovníků.

Odkud pocházejí finanční prostředky ESA?

Závazné aktivity ESA (kosmické vědecké programy a celkový rozpočet) jsou pokryty finančními příspěvky všech členských států agentury, vypočtenými podle hrubých národních produktů daných zemí. Kromě toho ESA řídí několik volitelných programů. Každý členský stát rozhoduje o tom, kterého volitelného programu se chce zúčastnit a jakou částkou chce přispět.

Jak velký je rozpočet ESA?

Rozpočet ESA na rok 2008 činil 3 028 miliónů €. ESA funguje na základě geografické návratnosti, tzn. v každém členském státě investuje prostřednictvím průmyslových kontraktů pro kosmické programy částku, která víceméně odpovídá příspěvku dané země.

Kolik vydá každý Evropan na ESA?

Evropské investice do kosmických programů v přepočtu na obyvatele jsou velmi nízké. Průměrně zaplatí v daních každý občan členského státu ESA za výdaje na kosmický program zhruba tolik, kolik stojí vstupenka do kina (v USA jsou investice do civilních kosmických aktivit téměř čtyřikrát vyšší).

Jak pracuje ESA?

Řídícím orgánem je Rada ESA, která vydává základní strategické směrnice, v rámci nichž ESA vypracovává Evropský kosmický program. Každý členský stát je zastoupen v Radě a má jeden hlas bez ohledu na jeho velikost nebo finanční příspěvek.

V čele ESA stojí generální ředitel, který je jednou za čtyři roky volen Radou. Každý jednotlivý výzkumný sektor má své ředitelství a podléhá přímo generálnímu řediteli. Současným generálním ředitelem ESA je Jean-Jacques Dordain.

Další informace:
Communication Department
European Space Agency
8-10 rue Mario Nikis
75738 Paris
Cedex 15
Francie
Tel.: + 33 1 5369 7155
Fax: + 33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.