Další krok na cestě k prvnímu lunárnímu výsadkovému modulu ESA

16 září 2010

Popis cíle: automaticky a s vysokou předností přistát v blízkosti jižního lunárního pólu, kde je velké množství nebezpečných proláklin a balvanů. Právě tohoto cíle by přitom mělo dosáhnout zařízení, jehož vývoj plánuje ESA pro zkoumání lunárních tajemství a ověřování technologií, které by jednou mohly být použitelné i pro lety s lidskou posádkou.

První mise, která by měla zavítat do jižního lunárního polárního regionu, se o krok přiblížila realizaci poté, co byl v Berlíně podepsaný kontrakt na její podrobnou studii firmou EADS-Astrium.

Úkolem mise je přistát do hornatého a navíc krátery bohatě pokrytého terénu jižní lunární polární oblasti v roce 2018. Tato by se přitom mohla stát hlavním cílem budoucího průzkumu pilotovanými misemi pro svoji jedinečnost: jednak pro téměř nepřetržité osvětlení Sluncem a jednak možným přístupem k důležitým zdrojům místních surovin jako je třeba vodní led.

Pro to, aby bezpečně dosáhl měsíčního povrchu, musí výsadkový modul přesně zamířit na vrchol nějaké hory nebo ke hraně kráteru a zároveň se musí vyhnout balvanům nebo výrazným zlomům. Až když zvládne tento úkol, může se mu naskytnout jeden z nejúžasnějších pohledů ve sluneční soustavě.

Měsíc je hlavním cílem v rámci celosvětové „Globální kosmické strategii“, kterou vytvořilo čtrnáct kosmických agentur z celého světa. Strategie podporuje mezinárodní kosmický výzkum a přímo vyzývá k dalšímu průzkumu Měsíce a Marsu – míst, kde jednoho dne budou lidé žít a pracovat.

Osmnáctiměsíční úsilí začalo dnes v Berlíně

The contract was signed by Simonetta Di Pippo, ESA’s Director of Human Spaceflight, and Michael Menking of EADS-Astrium, in the presence of Peter Hintze, Parliamentary State Secretary in the German Federal Ministry of Economics and Technology.

Kontrakt byl podepsaný ředitelkou pilotovaných letů ESA Simonettou Di Pippo a Michaelem Menkingem reprezentujícím EADS-Astrium za přítomnosti parlamentního státního tajemníka Petera Hintze z německého Federálního ministerstva pro ekonomiku a techniku.

„Je potěšující vidět, jakým vývojem prochází Evropa na poli kosmického průzkumu, kde se na její technologie čím dál více spoléhá v oblasti pilotovaných letů,“ uvedla Simonetta Di Pippová.

„S tím, jak se připravujeme se Spojenými státy, Ruskem a Japonskem na rozhodnutí o využívání Mezinárodní kosmické stanice dalších deset let a možná i déle, se zároveň připravujeme na další kroky, které zajišťují a upevňují pozici kosmické Evropy z hlediska kapacit nebo kompetenčních výhod.“

„S naší silnou a úspěšnou přítomností na nízké oběžné dráze je Měsíc dalším přirozeným cílem na naší cestě k vzdálenějším destinacím,“ dodává Di Pippová.

„Evropa je aktivně a úspěšně přítomna v globálních projektech, jako je ISS a průzkum, což podporuje naši pozici moderního, dynamického a inovativního kontinentu.“

„Prověřené kapacity kosmického dopravního systému ATV (Automated Transfer Vehicle) coby technologického demonstrátoru jasně ukazují na zkušenosti společnosti Astrium v oblasti setkávání a kosmického spojování,“ uvádí Michael Menking, který ve společnosti Astrium působí na pozici staršího viceprezidenta pro orbitální systémy a kosmický průzkum.

„Koncept nové studie je přitom založený na technologii ATV a unikátních znalostech, které nám umožňují vyvíjet nové technologie. Bez nich by totiž nebylo možné o robotickém přistání zařízení na Měsíci vůbec uvažovat.“

Od myšlenkového návrhu k reálnému hardware

Návrh robotického zařízení pro přistání na Měsíci.

Začátek Fáze-B1 studie je důležitým mezníkem, protože nyní, po provedení předběžného plánování a studií proveditelnosti, bude další vývoj probíhat pod vedením společnosti EADS-Astrium Bremen. Součástí kontraktu je přitom i vývoj a testování některých klíčových technologií.

Nejprve budou detailně analyzována nejnovější topografická data zobrazující jižní lunární pól, aby bylo možné vybrat vhodná místa pro přistání. Tato oblast je totiž velmi špatně prozkoumaná a až v nedávné době jsme získali informace potřebné k plánování a provozování výsadkové mise.

Potom bude provedený návrh robotického přistávacího zařízení až na úroveň různých subsystémů, jako je pohon a navigace.

Kontrakt bude kulminovat revizí nazvanou „Posudek předběžných systémových požadavků“ v roce 2012, která poskytne základ pro finální návrh mise i vlastního výsadkového zařízení.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.