Další krok v monitorování kvality vzduchu

Monitorování kvality ovzduší
28 březen 2014

Znečištění ovzduší je každým rokem spojeno s úmrtím miliónů lidí. Nikdy dříve proto nebylo tak důležité sledovat kvalitu vzduchu, který dýcháme. ESA se nyní rozhodla učinit významný krok vpřed na tomto poli poté, co podepsala dohodu o výrobě kritického kosmického senzoru pro celosvětové sledování kvality vzduchu.

Kontrakt v hodnotě 144 miliónů euro na přístroj Sentinel-5 pro evropský program GMES/Copernicus byl se společností Airbus Defence and Space podepsán 28. března 2014 v německém Ottobrunnu.

„Přístroj Sentinel-5 bude velmi důležitý pro pokračování sledování naší atmosféry pomocí skutečně operační mise,“ poznamenal při této příležitosti ředitel programů dálkového průzkumu Země v ESA Volker Liebig.

„Společně s nadcházejícím startem mise Sentinel-1A je nyní ambiciózní program GMES/Copernicus na cestě k předvedení svého plného potenciálu.“

Družice z rodiny Sentinel jsou určené k získávání dat pro evropskou iniciativu GMES/Copernicus, což je první operační program pozorování životního prostředí na světě. Díky programu GMES/Copernicus budou data ze všech misí Sentinel uživatelům volně k dispozici.

Sentinel-5 bude získávat důležitá data o složení atmosféry, a tak učiní významný krok ve změně sledování a předpovídání kvality globálního ovzduší.

Podpis kontraktu na misi Sentinel-5

Špičkový přístroj bude instalovaný na družici MSG (MetOp Second Generation), která se bude pohybovat na polární oběžné dráze. Bude každodenně a globálně sledovat složení zemské atmosféry tím, že se zaměří na stopové plyny – jako je ozón, oxid uhličitý, metan nebo oxid uhelnatý – a aerosolů, která mají vliv na kvalitu ovzduší a klimatu.

Zjištěné hodnoty pomohou kromě jiného rozlišovat mezi přírodními a umělými emisemi. Tím nám nabídnou zcela nový pohled na vliv činnosti člověka na kvalitu ovzduší, ozónu a klimatu.

Stejně tak bude možné vytvářet předpovědi kvality ovzduší: od krátkodobých v téměř reálném čase, přes střednědobé vztahující se k příštím dnům až po klimatické změny, jaké nás čekají v příštích desetiletích.

Měření realizovaná přístrojem Sentinel-5 bude doplněna o data z dalšího přístroje družice MSG: teplotně-infračerveného zobrazovače.

Airbus Defence and Space coby hlavní kontraktor projektu Sentinel-5 bude stát v čele průmyslového konsorcia, které vyvine, vyrobí a otestuje infračervený spektrometr této mise pro práci v ultrafialovém až krátkovlnném infračerveném oboru.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.