Delikátní umění výroby a testování kosmických zařízení

Družice Galileo jsou uvolňované na finální oběžnou dráhu.
29 březen 2012

V technickém srdci ESA se potkali odborníci, aby diskutovali základní otázky výroby družic: počínaje jejich konstrukcí přes výběr nejlepších stavebních materiálů až po testování výsledného produktu na funkčnost v drsných podmínkách kosmického prostředí.

Více než pět stovek účastníků zavítalo na dvanáctou Evropskou konferenci o konstrukci družic, materiálech a testování, která se konala v technickém centru ESA – v nizozemském Noordwijku. Trvala od 20. do 23. března 2012, přičemž na ní zaznělo 218 přednášek.

Účastníci sdíleli své zkušenosti s návrhy a testováním kosmických zařízení stejně jako komponent nosných raket a jejich provozem v reálném prostředí. Vesmírné konstrukce totiž mají mnohá specifika: musí být pevné, tuhé, odolné proti rozpínání vlivem proměnných teplot a odolné proti vibracím při startu nosné rakety. Přitom musí fungovat dlouhé roky a ještě samozřejmě plnit hlavní poslání misí.

Conference gathering
Konference o vesmírných konstrukcích.

Teplotní extrémy panující ve vesmíru představují riziko nežádoucích vibrací nebo poruch v konstrukci. Pohyblivé prvky pak musí v tomto prostředí bezchybně fungovat a navíc nesmí způsobovat žádné mikrovibrace, které by rušily vlastní činnost družice. A všechny tyto faktory je potřeba nasimulovat na zemi pro kvalitní předletové otestování zařízení.

„Konstrukce družic, materiálů a testování v nejreálnějším prostředí jsou klíčovými oblastmi pro každou kosmickou misi. Proto jsou subjektem trvalého vývoje a rozvoje,“ vysvětlovat během vedoucí oddělení mechanické techniky v ESA Constantinos Stavrinidis.

„Jsem rád, že tato konference se na rozvoji této oblasti podílí. Znalost není privilegium – získává se tvrdou prací.“

Speech
Constantinos Stavrinidis.

První den konference přinesl seznámení s návrhem mechanických systémů a jejich testováním pro novou evropskou kosmickou raketu Vega. Ta si odbyla svoji premiéru 13. února, přičemž na ní našlo uplatnění mnoho odlehčených kompozitních materiálů.

Další prezentace se zaměřily na práce související s evropskými družicemi Galileo, které se vydávají na střední oběžné dráhy umístěné ve speciálním dispenzoru. Pozemní testování přitom musí potvrdit, že náraz vzniklý při oddělování satelitů od dispenzoru nebude mít žádný vliv na kvalitu sofistikovaného palubního navigačního zařízení.

Nová mise ESA Alphasat – největší evropská telekomunikační družice, která bude vypuštěna počátkem příštího roku – vyžaduje ověření strukturální a mechanické funkce, především pak své rozložitelné antény o průměru dvanáct metrů.

Gaia torus
Strukturální držák mise GAIA.

Další prezentace v rámci konference pokrývaly misi Gaia, která ponese snímač CCD s miliardou pixelů. Ten vyžaduje ultrastabilní strukturální držák z keramického křemíku, aby mohl vytvořit co nejpřesnější trojrozměrnou mapu jedné miliardy hvězd. Mise BepiColombo, která je plánovaná na polovinu desetiletí, zase bude muset odolávat slunečnímu záření desetkrát intenzivnějšímu, než jaké máme u Země.

Trojice satelitů Swarm s plánovaným termínem startu v tomto roce zase představuje technický oříšek z poněkud jiného úhlu pohledu: konstrukce těchto družic musí zůstat magneticky „čistá“ a zcela prostá jakýchkoliv mikrovibrací. Jinak by nebylo možné měřit nepatrné odchylky v magnetickém poli Země.

V rámci přednášek bylo představeno také to, jak byla modernizována zkušební zařízení v ESTECu, aby na nich bylo možné věrně simulovat mise sond BepiColombo a Solar Orbiter. Obě se totiž vydají do bezprostřední blízkosti Slunce.

Earth and its horizon seen through the windows in the Cupola
Okna pro pilotované kosmické lodě.

„Speciální sekce se zaměřily na špičkový vývoj v oblasti tvorby a ověřování nástrojů stejně jako metod,“ doplňuje vedoucí divize struktur a mechaniky v ESA Torben Henriksen, jinak jeden ze spoluorganizátorů konference.

„V sekcích se řešily pokroky ve vibroakustické analýze konstrukcí družic, nové výrobní metodiky, využití nových tepelně stabilních materiálů, korelační metody pro matematické modely souladu nosných raket a družic, mikrovibrační charakteristiky, tlumení vibrací a návrhy plus ověřování nafukovacích i výklopných konstrukcí.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.