Desáté výročí mezinárodní úmluvy „Vesmír a významné katastrofy“

International Charter Space and Major Disasters
Mezinárodní úmluva Vesmír a významné katastrofy.
12 říjen 2010

V roce 2000 byla podepsána mezinárodní úmluva „Vesmír a významné katastrofy“, a to jako iniciativa ESA (European Space Agency) a francouzské kosmické agentury CNES (Centre National d’Études Spatiales). Jejím účelem je usnadnění přístupu k družicovým datům v případě přírodní nebo lidmi způsobené katastrofy.

V úterý 19. října 2010 pak ESA, CNES a CSA (Canadian Space Agency) oslaví desáté výročí založení této Úmluvy, ke které se postupně přidalo sedm předních světových kosmických agentur a které reálně aktivována v průměru dvakrát měsíčně.

Nosným principem Úmluvy je, že snímky a data získané družicemi dálkového průzkumu Země jsou okamžitě bezúplatně poskytované odpovídajícím organizacím, aby mohly být účinně organizovány záchranné práce nebo humanitární pomoc. Děje se tak skrze koordinovaný systém získávání a předávání snímků bez ohledu na to, která oblast světa je katastrofou zasažena.

Úmluva v krátké době po svém vzniku zaujala pozornost velkého množství nových partnerů, kteří disponují operačními satelity pro dálkový průzkum Země. Po zakládajících agenturách ESA a CNES se ještě v roce 2000 přidala kanadská CSA, o rok později následovaly americká NOAA/USGS a indická ISRO. Následovaly argentinská CONAE (2003), v roce 2005 japonská JAXA a britská BNSC (nyní přejmenovaná na UKSA) a konečně v roce 2007 čínská CNSA. Tyto agentury se střídají na prezidentském postu Úmluvy každých šest měsíců.

Každý člen Úmluvy se na jejím provozu podílí na zcela dobrovolném základě, kdy mezi jednotlivými subjekty neputují žádné finanční prostředky a kdy členové poskytují své zdroje zcela zdarma za účelem zajištění jejího chodu.

Mezi svým operačním zahájením činnosti v listopadu 2000 a 19. říjnem 2010 byla Úmluva aktivována celkem 280krát – jen v letošním roce pak 39krát (například po zemětřesení na Haiti v lednu 2010). Je celosvětově využívána k monitorování přírodních katastrof, které jsou typicky spojené s meteorologickou, seismickou nebo vulkanickou činností. Názorně demonstruje přínosy kosmických systémů v oblasti krizového managementu, čímž usnadňuje práci pozemních záchranných týmů.

V úterý 19. října 2010 se od 18:30 h uskuteční slavnostní ceremoniál v ústředí ESA v Paříži. Přítomný bude generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain, prezident CNES Yannick d’Escatha, prezident CSA Steve McLean a ředitel francouzské civilní obrany Alain Perret. Zástupci médií, kteří by se rádi této akce zúčastnili, jsou srdečně zváni a žádáni, aby se registrovali u tiskové služby ESA: Brigitte Kolmsee, email: brigitte.kolmsee@esa.int, tel.:+33.(0)1.5369.7299.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Tiskové kontakty CNES:
Gwenaëlle Verpeaux, tel.: 01 44 76 74 04
gwenaelle.verpeaux@cnes.fr

Julien Watelet, tel.: 01 44 76 78 37
julien.watelet@cnes.fr

Tiskový kontakt ESA:
Brigitte Kolmsee, tel.: 01 53 69 72 99
brigitte.kolmsee@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.