Vlhkost půdy zaznamenaná přístroji družice SMOS

Družice SMOS zaznamenala před povodněmi rekordní vlhkost půdy

7 červen 2013

Některé oblasti střední Evropy bojují s největšími povodněmi za stovky let. Už dnes se ale analytici snaží připravit na další podobné události, když k tomu využívají družici ESA SMOS: její data by měla pomoci zlepšit přesnost předpovědí záplav v budoucnu.

Mise SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) monitoruje množství vody zadržované v povrchových vrstvách půdy a sleduje koncentraci solí v nejvyšší vrstvě mořské vody.

Tyto informace pomáhají vědcům lépe pochopit to, jak funguje koloběh vody mezi oceány, atmosférou a pevninou. Což kromě jiného pomáhá zlepšovat předpovědi počasí.

Masivní povodně ve střední Evropě jsou důsledkem mokrého jara a následných intenzivních dešťů.

Družice SMOS

Družice SMOS nese mikrovlnný senzor, který snímá „teplotní jas“ – a z něj je následně derivována informace o vlhkosti půdy.

Bezprostředně před přívalovými dešti ukázala data z družice SMOS, že půda v Německu obsahuje rekordní hladinu vlhkosti. Šlo o nejvyšší kdy pozorovanou hodnotu.

Animace vytvořená na základě dat z družice SMOS znázorňuje vlhčí oblasti modrou barvou a sušší žlutou.

Matthias Rrusch, vědec mise SMOS v ESA, vysvětluje: „Data z družice SMOS mohou být použita ke sledování nasycení půdy vlhkostí.“

Mapa povodní

„Koncem května jsme zaznamenali, že půda je prakticky nasycena a vykazuje rekordní hodnoty vlhkosti. Další déšť pak znamenal, že přebytečná voda se už nemohla vsakovat do půdy, odtékala a způsobila stávající záplavy.“

„Střediska NWP (Numerical Weather Predication) se nyní pokouší vyhodnotit, jak by bylo možné v budoucnu využít data z družice SMOS, aby se zlepšila předpověď počasí a záplav. Díky tomu bychom měli být podobné události v budoucnu schopni lépe předpovídat.“

Kromě toho ještě německé družice TerraSAR-X nebo satelity RapidEye poskytují aktuální snímky postižených oblastí, s jejichž pomocí mohou příslušné autority lépe plánovat skrze mezinárodní úmluvu „Vesmír a významné katastrofy“ záchranné operace.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.