Družice pomáhají hledat vodu v Nigeru

Data SAR získaná ESA ukazují řeku Niger.
19 leden 2009

Podobně jako většina subsaharských afrických zemí, tak i Niger se potýká s problémem zajištění dostatečného množství vody. Coby součást iniciativy TIGER pod patronací ESA jsou proto využívána družicová data k nalezení povrchových a podpovrchových zdrojů vody v této jinak vyprahlé zemi.

Díky časové a místní proměnlivosti tropických dešťů se v posledních letech dostalo místní zemědělství do potíží se zajištěním dostatečného množství potravin v oblasti Sahelu.

Projekt WADE (Water resources Assessment using SAR in Desert and arid lands in West African Ecosystems) probíhající pod patronací ESA a financovaný DUE (Data User Element), využívá radarových snímků SAR (Synthetic Aperture Radar) pořízených družicemi ERS a Envisat k mapování a sledování lokalit a rozsahu povrchových vodních mas a k vyhledání možných míst infiltrace vody.

Mít přístup k těmto mapám znamená pomoc pro lokální autority zodpovědné za vodní hospodářství, které tak mohou lépe řídit vodní zdroje, přivést živé tvory k vodě a zvýšit kapacitu vodních zásob.

Water body map around the Niger River
Rozložení vodních zdrojů kolem řeky Niger.

Společnost ACS (Advanced Computer Systems) z Říma (Itálie) vyvinula datový procesní systém WADE společně s lokáními uživateli, které zastupovala organizace AGRHYMET (the Regional Centre of the Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel).

Za účelem představení této technologie byla radarová SAR data z družic ERS a Envisat z let 1993 až 2007 spojena s daty získanými přímo v terénu na ploše zhruba jednoho sta tisíc kilometrů čtverečních v západní části Nigeru. Na základě takto vytvořeného modelu byla pro každý rok zvlášť vytvořena mapa vodní masy. Výsledky byly následně srovnány s devadesáti referenčními body, které organizace AGRHYMET monitorovala v průběhu léta 2007. Byla zjištěna celková přesnost sto procent pro stálé vodní masy a 75 procent pro polostálé vodní masy.

Underground water infiltration probability map
Mama zachycující pravděpodobné rozložení podzemních vod.

„Monitorování stálých a polostálých vodních mas je základním zdrojem informací pro řízení využití pastvin a zavlažování zemědělské plochy v polosuchých oblastech,“ uvádí Issifou Alfari, vedoucí řízení vodních zdrojů a divize desertifikace organizace AGRHYMET. „Jsme velmi spokojení s rozsahem a přínosem projektu a věříme, že i v budoucnu bude tento zdroj informací základem našich aktivit směřujících k řízení hospodaření s vodou.“

V listopadu 2008 byl program WADE včetně dat instalovaný v zařízení organizace AGRHYMET ve městě Niamej (hlavní městu Nigeru). Po rozsáhlém proškolení personálu nyní zaměstnanci AGRHYMETu používají systém pro provádění samostatných sledování.

„Systém WADE přesně zapadá do základních činností AGRHYMETu, především nám pak poskytuje přesné informace o vodních zdrojích na regionální i národní úrovni,“ dodává Alfari.

WADE training session
Školení WADE ve městě Niamej.

V roce 2002 přišla ESA s iniciativou TIGER, jejímž cílem je rozšířit využití technik družicového průzkumu Země v souladu s potřebou zajistit spolehlivé informace o vodních zdrojích v Africe. WADE je přitom jedním z pěti projektů TIGER Innovator, jejichž cílem je vyvíjet nová a nízkonákladová řešení pro podporu afrických autorit v oblasti zachování a sledování vzácných vodních zdrojů.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.