Družice pomáhají zvýšit bezpečnost dopravy nebezpečného odpadu

Road transport
Řešení kontrolující pohyb tahačů s odpadem vyhrálo evropskou cenu
15 leden 2009

Nový sledovací systém využívá satelitních navigačních dat ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích. Systém monitoruje aktuální přesnou polohu 200 kontejnerů sloužících k dopravě průmyslového odpadu, kterou zajišťuje stovka nákladních vozů.

Objem dopravy nebezpečného průmyslového odpadu z místa svého vzniku do lokality, kde bude dále zpracovaný, každoročně narůstá. Kamióny převážející kontejnery naplněné nebezpečným nákladem se běžně pohybují po evropských silnicích dva až tři dny napříč několika zeměmi, než dojedou do cíle. Z bezpečnostních důvodů a aby bylo zajištěno, že odpad dorazí tam, kam má, vyvinula malá italská firma nový sledovací systém, který používá data z družicových navigačních systémů (GNSS, Global Navigation Satellite System) k tomu, aby přesně sledoval veškerý pohyb průmyslového odpadu během celé cesty.

Tahače jsou monitorované s přesností na ulici

„Náš pokročilý sledovací systém (Advanced Tracking System, ATS) je kompletní platformou, která spojuje různé technologie do jednoho kvalitního řešení ke sledování transportu odpadu. Jsme tak okamžitě schopni zjistit, pokud se transport odchýlí z trasy nebo někde cestou začne odpad nelegálně vykládat,“ vysvětluje Ivan Allevi, projektový manažer italské společnosti Allix.

„Je to vlastně obecný systém řízení dopravní flotily, který byl upravený pro speciální potřeby sledování pohybu odpadů v italské oblasti Lombardie – a byl následně dovyvinutý tak, aby odpovídal veškeré evropské legislativě týkající se nakládání s nebezpečným průmyslovým odpadem.“

Systém je nyní v první operační fázi. Denně monitoruje a kontroluje pohyb dvou set kontejnerů na stovce nákladních vozidel, z nichž mnohé míří napříč Evropou z Itálie přes Rakousko nebo Švýcarsko do Německa, České republiky nebo Nizozemí.

„Náš systém ATS dosáhl detekce s přesností několika metrů při použití běžných nízkonákladových GPS přijímačů. Systém pracuje tak, že přijímá družicová data a následně je zpracovává, přičemž provádí i korekce na základě informací pozemních GPS stanic stejně jako ze systému EGNOS,“ doplňuje Giorgio Soldavini, programový manažer společnosti Allix Programme Manager. „Systém bude schopen využívat i vysoce přesná data ze systému Galileo hned, jakmile se stane operačním.“

Systém získal ocenění v mezinárodní soutěži

Systém ATS od Allixu získal ocenění prvním místem v rámci regionu v letošní soutěži European Satellite Navigation Competition.

Systém se skládá z hlavního zařízení umístěného na nákladním vozidle, které obsahuje GNSS přijímač a operuje se signálem GPS plus doplňujícím signálem EGNOS. Toto hlavní zařízení je následně připojeno přes GPRS mobilní síť k centrálnímu serveru, který v pravidelných intervalech přijímá informace o přesné poloze nákladního vozidla a případných změnách týkajících se přepravovaného kontejneru.

Sekundární zařízení, jedno na každém kontejneru, operují jako autonomní jednotky, které sledují stav kontejneru, teplotu, nakládání s ním apod. Sekundární jednotky hlásí hlavnímu zařízení jakékoliv změny týkající se kontejneru a jeho obsahu využívajíce přitom levné a standardizované bezdrátové řešení ZigBee.

Jakmile je návěs s jedním nebo více kontejnery připojený k tahači, hlavní zařízení toto automaticky zaregistruje a informuje centrální server. Když je pak návěs odpojený, opět je vyslaný signál. Tímto způsobem pak centrální server může velmi jednoduše porovnat plánované a skutečné aktivity.

„Před vytvořením našeho systému některé tahače zastavovaly a vyložily část odpadu – někdy celý – už cestou k cíli. Teď jsme schopni sledovat, zdali nákladní vůz dodržuje plánovanou trasu a přiveze veškerý náklad do odpovídajícího zařízení,“ dodává Giorgio Soldavini.

„Upravili jsme náš systém tak, že velmi přesně zaznamenává, kde se souprava pohybuje. Třeba v případě, kdy je silnice hned vedle řeky a je důležité vědět, že souprava je právě na silnici a nezbavuje se odpadu do řeky. Používáme k tomu informace přicházející i z vykrývacích pozemních stanic a základní data z družic – všechna jsou pak posílána centrálnímu serveru společně s dalšími informacemi o soupravě a kontejnerech.“

„Protože používáme nezpracovaná data, je velmi obtížné ošálit celý systém a odeslat na centrální server data nesprávná. Neodesíláme vlastní souřadnice, ale informace o pozicích družic – spočítat přitom tyto je obtížné, na rozdíl od pouhého informování o souřadnicích. V případě, že souprava změní svoji plánovanou trasu, třeba kvůli objížďce, hlavní zařízení na tahači obsahuje PDA zařízení, s jehož pomocí může řidič poslat textovou zprávu centrálnímu serveru.“

Příštím krokem v rozšíření celého systému má být jeho nasazení na všechny tahače a kontejnery využívané k dopravě průmyslového odpadu v oblasti Lombardie.

Kancelář TTPO agentury ESA podporuje soutěž ESNC

Evropská soutěž družicové navigace (European Satellite Navigation Competition, ESNC) je podporována ESA skrze kancelář TTPO (Technology Transfer Programme Office, TTPO). Hlavním posláním kanceláře TTPO je zajistit využití kosmických technologií a kosmických systémů pro nekosmické účely a upozorňovat na přínos evropského kosmického programu pro evropské občany. Kancelář je zodpovědná za návrh celkového přístupu a strategie pro přenos kosmických technologií včetně inkubace start-upových společností a jejich financování. Pro další informace kontaktujte:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA - ESTEC
Keplerlaan 1, 2200 AG, Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 (0) 71 565 6208
Fax: +31 (0) 71 565 6635
Email: ttp @ esa.int

Website: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.