Družicová navigace vede bezpilotní mikroletadla

MAVinci micro plane
Mikroletadlo MAVinci.
1 září 2010

V inkubačním středisku pro podnikání (Business Incubation Centre) ESA bylo vyvinuto bezpilotní letadlo vedené družicovými navigačními prostředky. Své využití najde při potřebě rychlého monitorování rozsáhlých pozemních oblastí nebo míst katastrof. Mikroletadla již prokázala své opodstatnění, když pomáhají španělským farmářům v Andalusii v boji s erozí půdy.

Německá start-upová společnost MAVinci vyvinula nový systém využívající malých autonomních létajících zařízení (Micro-Air Vehicle, MAV) s rozpětím křídel pod dva metry. Své uplatnění nachází při kontrole rozsáhlých ploch.

„V této chvíli využívá obor dálkového průzkumu především pilotovaných letadel,“ vysvětluje Johanna Born, ředitelka MAVinci. „Jenomže ta jsou drahá a ne vždy k dispozici.“

MAV inspection before flight
Kontrola MAV před letem.

„Naše zařízení MAV je cenově dostupné, rychle k dispozici a snadné k provádění průzkumu týkajícího se změn zemského povrchu, sledování stavenišť, míst katastrof nebo vodních ploch. A to jsem zmínila jen některé.“

„Zařízení MAV může nést vizuální nebo termální kamery nebo jakékoliv jiné potřebné přístroje pro provádění dálkového průzkumu.“

Vyvinuto v inkubačním středisku ESA

Erosion canyon near Basi in Andalusia, Spain
Snímek získaný letounem MAVinci v Andalusii.

Firma MAVinci funguje inkubátoru podnikatelských příležitostí (organizovaný je kanceláří ESA Technology Transfer Programme) v německém Darmstadtu. Technici ESA jí zde mj. poskytují expertní rady ohledně vývoje nových letových algoritmů a využití družicových navigačních dat.

Také optická laboratoř ESA ve středisku ESTEC (Nizozemsko) pomáhá firmě MAVinci, a to s kalibrací optické kamery.

Flight near Heidelberg, Germany
Plánování letu nedaleko německého Heidelbergu.

„Principy určení polohy družic nebo autonomních letounů jako je ty od firmy MAVinci jsou identické, liší se pouze rozměrem,“ vysvětluje inženýr letových dynamik ESA Michael Flegel.

„Tam, kde družice používá k určení své polohy Slunce, Zemi nebo známé jasné hvězdy, letoun MAV využívá sledování směrů lokálního magnetického pole, gravitační směr „dolů“ nebo další podobné lokální parametry.“

„Získat z těchto dat smysluplné informace je tak trochu uměním a toto je využíváno v družicích i kosmických lodích.“

Autopilot má kontrolu nad letounem od okamžiku vzletu, přičemž využívá družicovou navigaci k tomu, aby se držel předepsaného kurzu. Následně aktivuje kameru a pořizuje dokumentaci vybrané oblasti. Let je ovšem pečlivě monitorován ze země a „pilot“ kdykoliv může převzít kontrolu nad strojem pomocí rádiového vysílání.

Boj s erozí půdy ve Španělsku

Kaňony postižené erozí v Anadludii (Španělsko).

Pro rozsáhlé oblasti v jižní Evropě a Africe představuje eroze vážný problém, který ohrožuje kvalitní půdu stejně jako zásoby vody. Podle UNESCO představuje úbytek půdy v olivových hájích v Andalusii ročně zhruba osmdesát tun na hektar.

Surveying land areas
Průzkum zemského pokryvu.

V průběhu loňského října se tak jeden z letounů MAVinci zapojil do snímkování jednoho z nejvážněji postižených území v Andalusii. Cílem provedených měření je co nejlépe pochopit dynamiku eroze a nalezení možných řešení pro místní farmáře.

Pro získání dalších informací o programu ESA Technology Transfer Programme a jeho inkubačních střediscích podnikatelských záměrů ESA lze využít e-mail ttp@esa.int nebo telefon +31 71656 6208.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.