Dvojice družic Galileo je natankována a připravena na start

Tankování třetí družice Galileo IOV.
1 říjen 2012

Dvojice družic Galileo je již nyní plně natankována a připojena k hornímu stupni nosné rakety, který zajistí většinu jejich cesty na finální oběžnou dráhu. Start je nyní plánovaný na 12. října.

Technici si oblékli ochranné oděvy, aby naplnili nádrže obou satelitů hydrazinovým palivem. To bude použito ke stabilizaci družice stejně jako k udržování potřebných parametrů oběžné dráhy po dobu plánované dvanáctileté životnosti.

Raději než aby nesly významné množství pohonných látek, které je následně použito k cestě na zamýšlenou oběžnou dráhu – podobně jako v případě typických telekomunikačních družic nebo amerického ekvivalentu Galilea GPS – jsou družice systému Galileo dopravované na střední oběžnou dráhu čtvrtým stupněm Fregat nosné rakety Sojuz ST-B.

Díky tomu, že nenesou větší množství paliva a silnější raketové motory, jsou družice systému Galileo menší, takže mohou být vynášené raketou Sojuz v párech – nebo po čtyřech pomocí nově vyvíjené verze rakety Ariane-5.

Galileo satellites
Kresba dvou prvních družic Galileo IOV.

Družice Galileo jsou připojené ke speciálnímu adaptéru, které je bezpečně drží během startu. A to až do chvíle, než je pyrotechnický mechanismus odhodí na protilehlé strany ve chvíli, kdy je dosažena jejich pracovní oběžné dráha ve výšce 23 222 kilometrů.

Hliníkové desky na každé straně družice jsou dočasnou ochranou, která kryje jejich citlivé panely slunečních baterií; tyto budou odstraněny v pozdější fázi přípravy. .

Galileo FM3 fitcheck
Připojování družic Galileo na adaptér.

Sestava družic, adaptéru a horního stupně Fregat nyní bude pečlivě zkontrolována před dalším důležitým mezníkem, kterým bude připojení ochranného aerodynamického krytu.

Následně zasedne komise hodnotící připravenost družic ke startu. Pokud vše půjde dobře, pak kombinovaná „horní část“ bude přesunuta z integrační budovy stupně Fregat na startovací rampu, kde bude připojena k nosiči Sojuz.

Dokončení validační fáze systému Galileo

Galileo IOV
Družice Galileo IOV na oběžné dráze.

Po startu doplní dvě nové družice Galileo IOV (In-Orbit Validation) první pár, který je na oběžné dráze Země od října 2011.

Půjde o významný milník pro evropský program Galileo, protože právě kvartet družic je minimální počtem vyžadovaným pro navigační služby (v případě, že jsou všechny čtyři satelity nad horizontem, a tudíž v přímé viditelnosti uživatele). Zásluhou toho bude možné provádět plné testování systému.

Po ověřovací fázi proběhne vypuštění dalších družic a rozšíření pozemního segmentu tak, že bude dosaženo „plné operační kapacity“ (FOC, Full Operational Capability). V tomto okamžiku budou moci uživatelé na zemi začít využívat služeb systému.

První čtyři družice Galileo byly postaveny v rámci konsorcia vedeného firmou EADS Astrium (Německo), v němž Astrium vyrábělo konstrukci a Astrium UK bylo zodpovědné za palubní zařízení. Sestaveny a otestovány byly v Římě společností Thales Alenia Space.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.