ESA Bulletin 143 (srpen 2010)

19 srpen 2010

Součástí výcviku nových astronautů ESA jsou „parabolické lety“, kdy se krátkodobě vytváří beztíže odpovídající podmínkám práce ve vesmíru. Obrázek z takovéhoto výcviku naleznete na titulní stránce nového ESA Bulletinu – a další informace jsou pak uvnitř. Bulletin a další publikace ESA je možné číst i on-line. Číst on-line

V tomto vydání vlajkového časopisu ESA je též připomenuto desáté výročí fungování mezinárodní charty „Vesmír a velké katastrofy“, která ukazuje na důležitost kosmonautiky při pomoci s přírodními nebo technickými katastrofami kdekoliv na světě.

Charta byla iniciována ESA a francouzskou kosmickou agenturou CNES v roce 1999, přičemž oficiálně vstoupila v platnost dne 20. října 2000. Od té doby se postupně rozrůstá s tím, jak další a další kosmické agentury k chartě přistupují a jak díky tomu čím dál více humanitárních organizací má možnost využívat přístupu ke kosmickým zdrojům.

Další dva články se zaměřují na rozdílné (ale aktuální) aspekty fungování Mezinárodní kosmické stanice: jednak zdůrazňují výzvy, kterými si tento projekt prošel od fáze návrhu až po stávající trvale obydlenou kosmickou základnu, a jednak se zaměřují na fakt, že se partneři projektu rozhodli prodloužit životnost stanice – a že se v této souvislosti snaží zvýšit efektivitu této kosmické základny.

V čísle je také prostor věnovaný problematice řízení rizika (risk managementu), což je podstatná část působení ESA na poli řízení. Stejně jako v jakémkoliv jiném podnikání, kosmické programy stojí tváří v tvář riziku, která ovšem nepředstavují jen technické výzvy, nebo nutnost vypořádat se s extrémním prostředím, ale také nečekané situace již na Zemi: odklady, navyšování rozpočtu nebo legislativní překážky mezi různými státy.

Bulletin ESA vychází čtyřikrát ročně, aby informoval nejširší veřejnost o aktivitách ESA. Kromě široké palety různých článků přináší vždy přehled o stavu hlavních kosmických projektů ESA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.