ESA Bulletin 145 (únor 2011)

28 únor 2011

Nejnovější vydání ESA Bulletinu se zaměřuje na aktuální let „vlajkové lodi“ flotily ESA, dopravní družice ATV Johannes Kepler. ESA Bulletin je, stejně jako další publikace ESA, dostupný i on-line.
Číst on-line

V článku „Vyplutí k ISS“ (Setting sail for the ISS) se bulletin věnuje předstartovním přípravám druhé evropské automatické dopravní lodi ATV (Automated Transfer Vehicle) pojmenované Johannes Kepler. Zásobovací plavidlo bylo vypuštěno právě tento měsíc a následně se úspěšně připojilo k Mezinárodní kosmické stanici, na kterou dopravilo kritické zásoby. Během čtyřměsíčního plánovaného připojení se chystá také několik motorických manévrů ATV, které mají za cíl zvýšit oběžnou dráhu stanice.

Únor 2011 také přináší desáté výročí zahájení vědecké fáze projektu čtyř satelitů ESA Cluster, což je jedna z nejúspěšnějších vědeckých výprav kdy vyslaných do vesmíru. Článek v aktuálním ESA Bulletinu se ohlíží za historií projektu a vyzvedává některé zajímavé okamžiky z práce družic na oběžné dráze.

Dvanáctého dubna letošního roku si svět připomene ještě jedno výročí: před padesáti lety se uskutečnil první pilotovaný let do vesmíru. Jméno Jurije Gagarina se nesmazatelně zapsalo do pomyslné kroniky lidstva, ale co doopravdy jeho čin znamenal pro celé lidstvo? V článku „Vidím Zemi! Je nádherná!“ vzdávají evropští kosmonauti a pionýři vesmíru hold mladému ruskému kosmonautovi, který se z hodiny na hodinu stal nadnárodním hrdinou a inspirací pro milióny lidí na celém světě.

V aktuálním čísle ESA Bulletinu je také představený projekt SpaceWire, výsledek velmi úspěšné spolupráce mezi ESA, akademickou obcí a kosmickým průmyslem. SpaceWire je standardem pro vysokorychlostní linky a počítačové sítě používané na družicích, který se ovšem dočkal obecného rozšíření. Řeší totiž jednoduchý, ale zásadní problém. Nahradil totiž celou řadu datových rozhraní jedním standardním. SpaceWire prokázal svoji životaschopnost na mnoha kosmických výpravách.

ESA Bulletin doplňují informace o aktualitách z programu nosných raket Vega a Sojuz stejně jako informace o nejnovějších objevech družice Planck. První letošní vydání ESA Bulletinu je pak zakončeno ohlédnutím za loňským rokem (článek „2010: A Space Odyssey Continues“), který krom jiného obsahuje nejúžasnější fotografie pořízené ve vesmíru v loňském roce.

Bulletin ESA vychází čtyřikrát ročně, aby informoval nejširší veřejnost o aktivitách ESA. Kromě široké palety různých článků přináší vždy přehled o stavu hlavních kosmických projektů ESA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.