ESA Bulletin 151 (srpen 2012)

31 srpen 2012

Na titulní stránce nejnovějšího vydání Bulletinu ESA je kosmonautka ESA Samantha Cristoforetti(ová) z Itálie během přípravy na kosmickou vycházku v zařízení NASA NBL (Neutral Buoyancy Laboratory) v Houstonu.
Číst on-line

V červenci byla Samantha Cristoforetti(ová) jmenována do letu na Mezinárodní kosmickou stanici v listopadu 2014 coby členka Expedice 42/43. Po kosmonautech Lucovi Parmitanovi (Itálie) a Alexanderu Gerstovi (Německo) je tak nyní další v řadě na absolvování dlouhodobé výpravy na ISS.

„Cesta do jádra Země“ vypráví příběh mnohem více vzrušující, než si dokázal představit klasik sci-fi Jules Verne při popisu své fiktivní výpravy do středu Země. Pro život na naší planetě je zemský ochranný magnetický štít zásadní, nicméně slábne. Koncem tohoto roku má odstartovat mise ESA SWARM, která nám má pomoci pochopit, cože se s tímto štítem děje.

„Všechen prostor, který můžeš použít“ se věnuje pohledu na jeden z nejambicióznějších projektů, který byl kdy realizován – na ISS. První výsledky z výzkumů provedených na tomto komplexu nyní vycházejí najevo. Jde ale jen o počátek, protože ISS má pracovat ještě nejméně dalších osm let.

Evropa má zajištěný přístup do vesmíru a nabízí služby zákazníkům na celém světě skrze univerzální rodinu nosičů: Ariane-5, Vega i Sojuz startují z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně. Tento přístup byl dosud navýsost úspěšný, ale zároveň existuje riziko, že z ekonomického hlediska se stane dlouhodobě neudržitelným. V článku „Pozvednutí pro Evropu“ analyzujeme vývoj evropského podnikání s nosnými raketami.

Ačkoliv se domníváme, že se lidé zajímají o kosmické aktivity a že podnikání z různých sektorů má povědomí o kosmických službách, pravda bývá často opačná. Článek „Tvorba spojení“ se věnuje rozrůstajícímu počtu „IAP velvyslanců“ (IAP je zkratka z anglického Integrated Applications Promotion, prosazování integrovaných aplikací), kteří se snaží propojovat nové komunitu uživatelů, jež se příliš nezajímají o kosmické technologie. Tato aktivita má za cíl přesvědčit osoby z různých sektorů, že kosmický průmysl jim má co nabídnout a že pro ně může být užitečný.

Bulletin ESA vychází čtyřikrát ročně, aby informoval nejširší veřejnost o aktivitách ESA. Kromě široké palety různých článků vždy přináší přehled o stavu hlavních kosmických projektů ESA.

Kompletní archív Bulletinů ESA je k dispozici na stránce ESA věnované jednotlivým publikacím na adrese www.esa.int/publications.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.