ESA na pařížském aerosalónu: informace pro média

Mise ESA CryoSat
10 červen 2011

ESA PR 18-2011. Největší letecko-kosmická přehlídka na světě, pařížský aerosalón, otevře své brány již 20. června. Na aerosalónu pochopitelně nebude chybět ESA, která zde představí přínosy kosmonautiky jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost.

Pavilón ESA bude k nalezení na tradičním místě: mezi nepřehlédnutelnými maketami nosných raket Ariane-1 a Ariane-5 ve skutečné velikosti.

Vesmír poskytuje nenahraditelné služby a technologie pro společnost založenou na znalostech a zvyšuje naše pochopení planet stejně jako celého vesmíru. Pavilón ESA seznámí s tím, jak kosmické aplikace a technologie vytvářejí nové služby pro společnost, což je v konečném důsledku klíčem k evropskému rozvoji a zaměstnanosti.

Pavilón ESA na letišti Le Bourget bude otevřený celý týden po dobu konání aerosalónu, přičemž v něm proběhne celá řada prezentací a událostí.

Klíčové události, které by mohly zajímat média, jsou vypsané níže. Přehled bude postupně doplňovaný a aktualizovaný: www.esa.int

Všechny akce proběhnou v pavilónu ESA – pokud není uvedeno jinak. Během celé výstavy budou mediální pracovníci ESA plně k dispozici, aby zajistili kontakty médii s příslušnými experty ESA.

Pondělí 20. června

 • Podpis administrativní dohody mezi ESA a Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency)

  Dohoda pokryje spolupráci mezi ESA a EDA tím, že bude ve vybraných oblastech jejich činnosti koordinovat. Spolupráce umožní dosáhnout přidané hodnoty stejně jako sdílení společných zdrojů při vývoji evropských možností v krizovém řízení a realizaci Společné bezpečnostní a obranné politiky.
  Čas: 12:50–13:30 h.

 • Setkání generálního ředitele ESA se zástupci médií Generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain bude informovat zástupce médií o nejnovějším vývoji a úspěších.
  Čas: 15:30–16:45 h
  Přímý přenos setkání bude k dispozici na webu www.esa.int

 • Kulatý stůl EGNOS (spolupořádaný CNES a Thales Alenia Space)

  Evropský systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) výrazně zvyšuje přesnost družicových navigačních systémů. Tento první celoevropský navigační systém byl letos v březnu prohlášený na použitelný pro kritické aplikace, jako je například vertikální řízení letadel během přibližování. Je to poprvé, co byl na podobný úkol certifikovaný kosmický signál.
  Uskuteční se celkem dvě setkání u kulatého stolu, obě budou otevřená pro média. První, „EGNOS: služba Evropské unie civilnímu letectví“ (EGNOS, A Service of the European Union for Civil Aviation), je orientovaný na uživatele a provozovatele služby. Druhý, „Perspektivy vývoj infrastruktury EGNOS: co bude s Galileem v horizontu 2020 až 30“ (Perspectives of Evolution for EGNOS Infrastructure: with Galileo What Will be on the Horizon in 2020–2030), se zaměří na budoucnost a vývoj systému.
  Čas: 15:30–18:00 h
  Místo: místnost 3 na stánku SIAE

Úterý 21. června

 • Zveřejnění prvních dat z družice CryoSat

  Družice ESA CryoSat je prvním evropským kosmickým zařízením, které se věnuje výhradně studování ledu. Zde budou prezentovány výsledky získaná v prvním roce mise.
  Čas: 11:45–13:30 h
  Přímý přenos bude k dispozici na webu www.esa.int

 • Letečtí experti systému EGNOS budou k dispozici médiím (spolupořádaného CNES a Thales Alenia Space)

  Na akci otevřené pro média se setkají různí partneři zapojení do nasazování a řízení systému EGNOS v civilním letectví.
  Čas: 17:00–18:00 h

Středa 22. června

 • Prezentace pokročilého materiálového a energetického výzkumu na Mezinárodní kosmické stanici

  ESA provádí v rámci šestého a sedmého rámcového programu Evropské unie (FP6/FP7) na ISS materiálový výzkum (kovy, kompozity) a studie věnované konverzi energie a uplatnění jejích možností v kosmických i pozemních aplikacích. Prezentovány budou výsledky tohoto výzkumu.
  Čas: 10:00–11:00 h

 • Podpis smlouvy: vývoj motoru o vysokém tahu pro nosnou raketu příští generace

  Hlavním pohonným systém evropské nosné rakety příští generace by měl být motor na kapalná paliva. Kontrakt zajistí přípravu vývoje nového motoru jeho předběžnou specifikací a dalšími přípravnými pracemi před vývoje demonstrační jednotky na kapalná paliva.
  Čas: 11:15–11:45 h

 • Oznámení a podpisy kontraktů pro části pozemního segmentu systému Galileo

  Podpis hned dvojice kontraktů pokryje jednak všechny součástí ovládání družicového systému Galileo a jednak podpůrné služby pro něj.
  Čas: 14:00–15:00 h

Čtvrtek 23. června

 • Podpis smlouvy: SmallGEO

  Projekt SmallGEO (Small Geostationary Satellite) má za cíl vyvinout univerzální platformu pro geostacionární družice. Vývoj má proběhnout na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) pod dohledem německé společnosti OHB-System AG. Kontrakt umožní vývoj dalších služeb, ze kterých bude mít přínos široký okruh zákazníků.
  Čas: 15:00-16:30 h

ISS as seen from Soyuz TMA-20
Družice ATV Johannes Kepler se odpojí od ISS 20. června
 • Představení mise ATV-2 a celého programu ATV

Kosmická nákladní družice ATV Johannes Kepler má zakončit svoji misi řízeným zánikem 21. června. Prezentace seznámí s tím, čeho stávající mise dosáhla a jaký je stav budoucích výprav ATV.
Čas: 16:30–17:30 h

Pro další informace prosím kontaktujte:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: +33 1 53 69 72 99
Fax: +33 1 53 69 76 90
Email: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.