ESA považuje on-line hry za klíčovou technologii budoucnosti

23 březen 2010

Jednou z celosvětově nejoblíbenějších volnočasových aktivit je hraní počítačových her. Jejich příznivci argumentují tím, že hry mají často vzdělávací charakter, jejich odpůrci pak tvrdí, že hry jsou cokoliv, jen ne vzdělávání. Může se třeba ESA něčemu přiučit z hraní? Nová studie tvrdí, že ano.

Studie vychází z oddělení Sledování technologií (Technology Observatory), jehož úkolem je monitorování nekosmického sektoru s cílem vyhledávat možné příležitosti pro přenos technologií nebo společný výzkum. Studie se nazývá Online Game Technology for Space Education and System Analysis (Technologie on-line her pro kosmické vzdělání a systémovou analýzu). Hodnotí přitom možnosti aplikace různých technologií on-line her od nejjednodušších orientovaných na prosté vítězství až po virtuální světy typu MMO (Massively Multiplayer Online).

Studie poukázala na mnoho různých způsobů, kterými by ESA mohla z herních technologií těžit: například prostředí založená na těchto technologiích by mohla vylepšit společnou práci vědců a inženýrů na projektech. Stejně tak bylo konstatováno, že prostředí on-line her může představovat vynikající nástroj pro propagaci kosmonautiky a podporu vzdělávání ve vědě, technologiích, technice a matematice.

Součástí studie bylo také vytvoření videa s možným budoucím herním obsahem, které ukazuje budoucí lidský průzkum Jupiterova ledového měsíce Europa.

Prostředí pro výuku průzkumu.

Studenti středních škol a univerzit jsou považováni za přirozenou cílovou skupinu takovéhoto „prostředí pro vzdělávání v průzkumu“, neboť jsou jim herní principy nejbližší. Ale pak tu jsou i další důležité skupiny: pedagogové, široká veřejnost bez předchozího zájmu o vesmír, profesionálové v kosmonautice, rodiče studentů a samozřejmě také stávající hráči.

Studie ukazuje, že hry mohou být cenné pro pedagogy, kteří se chtějí dozvědět více o kosmickém průmyslu: dostanou se tak do lepší pozice, aby podpořily své studenty. Simulační hry navržené jako informační nástroje a setkávací prostředí mohou být použité pro informování a podchycení budoucích profesionálů v oblasti kosmonautiky.

Škola hrou.

ESA přitom potřebuje ustanovit partnerství s dalšími subjekty předtím, než se použití on-line her stane realitou. Studie doporučuje prověřit možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. public-private partnerships), které by bylo samofinancovací a umožnilo operátorům on-line her investovat do vývoje, podpory a obsahu her, přičemž by stavěli na technických a vědeckých znalostech poskytnutých ESA. Aby se podobná aktivita stala úspěšným vzdělávacím nástrojem, bude potřeba široká konzultace týkající se návrhu a propagace tohoto potencionálního produktu. Experti a představitelé ESA musí zapojit rodiče a pedagogy, národní kosmické agentury a průmyslové kontraktory.

Informace o studii

Studie byla provedena společností MindArk PE AB ze Švédska. Jde o firmu, která poskytuje technologie pro vývoj a provozování her MMO. Financování bylo zajištěno skrze program ESA GSP (General Studies Programme), přičemž studie byla iniciována divizí softwarových systémů ředitelství řízení techniky a kvality ESA.

Program GSP přichází do styku s různými programy ESA, ovšem jeho hlavní role je fungovat jako „think-tank“ pro položení základů budoucích aktivit agentury. Podpořením této studie v rámci GSP chtěla divize softwarových systémů zjistit potenciál budoucích softwarových technologií a platforem pro možnost přípravy budoucí generace inženýrů pro kosmonautiku.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.