ESA předala meteorologický satelit MSG-3 organizaci EUMETSAT

An MSG satellite seen separating from the Ariane upper stage to begin the critical launch and early orbit phase under control by ESOC
Kresba navádění družice MSG-3 na oběžnou dráhu.
16 červenec 2012

PR 22 2012 – Po úspěšném startu z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně 5. července předala dnes ve 14:00 h místního času ESA řízení družice MSG-3 ze svého střediska ESOC jejímu provozovateli, kterým je organizace EUMETSAT. Tím byla zakončena část letu označovaná jako LEOP (Launch and Early Orbit Phase).

Během uplynulých jedenácti dní byla družice dopravena na geostacionární oběžnou dráhu a postupně byly aktivovány plus prověřeny její jednotlivé systémy. Za tuto dobu proběhla celá řada kritických manévrů jako třeba zážehy apogeových motorů, změna orientace satelitu nebo odjištění skenovacího zrcadla detektoru SEVIRI.

Po úspěšném předání družice nyní může EUMETSAT zahájit prověrku jejích senzorů. Jde o dvouměsíční fázi kontrol a vyhodnocování, po které budou následovat čtyři měsíce zkušebního snímkování a testování dalších produktů – včetně kalibrace a validace.

Důležitým mezníkem bude zveřejnění prvního snímku pořízeného zařízením SEVIRI na MSG-6, které je plánováno na 6. srpna.

O družicích MSG (Meteosat Second Generation)

MSG je společným programem ESA a EUMETSATu. ESA je zodpovědná za vývoj družic v rámci uživatelských a systémových požadavků definovaných EUMETSATem – stejně tak je zodpovědná za uzavírání kontraktů. ESA stejně tak provádí startovací a aktivační operace ve vesmíru společně s naváděním satelitu na cílovou geostacionární dráhu – následně je pak předaný EUMETSATu pro každodenní využívání.

EUMETSAT vyvíjí pozemní část segmentu, která slouží k dodávkám produktů a služeb k jednotlivým uživatelům stejně jako vyhodnocuje jejich měnící se požadavky. Dále zajišťuje nákup nosných raket a provozování celého systému.

MSG-3 je třetí ze čtyř družic, které byly oznámeny v roce 2002. Tyto rotací stabilizované satelity nesou jako hlavní přístroj SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager).

SEVIRI se zaměřuje na Evropu a Afriku, aby mohl přinášet podrobné informace o aktuálním počasí – především pak o rychle se vyvíjejících bouřkách. Snímá zemský povrch a atmosféru každých 15 minut ve dvanácti různých vlnových délkách, čímž sleduje vývoj oblačnosti a měří teplotu.

SEVIRI má rozlišovací schopnost zhruba kilometrových detailů u objektů ve viditelném spektru a tří kilometrů ve spektru infračerveném.

Kromě monitorování počasí a sbírání záznamů o klimatu má MSG-3 ještě dvojici sekundárních zařízení.

Senzor GERB (Global Earth Radiation Budget) bude měřit množství sluneční energie, které je vyzařováno Zemí zpět do vesmíru, abychom získali přesnou představu o tom, kolik energie je vlastně do našeho klimatického systému dodáváno. Stejně tak získáme lepší představu o tom, jak probíhá atmosférická cirkulace mezi denní a noční stranou planety.

Transpondér S&R (Search & Rescue) zase dělá z družice přenosovou stanici signálů z nouzových vysílačů.

Družice MSG byly postaveny v Cannes (Francie) evropským průmyslovým týmem pod vedením firmy Thales Alenia Space France. Podílelo se na nich více než padesát subkontraktorů ze třinácti evropských zemí.

Poslední družice z celé řady, MSG-4, má plánovaný termín startu v roce 2015.

The last of the series, MSG-4, is planned for launch in 2015.

O Evropské kosmické agentuře

Evropská kosmická agentura je evropskou bránou do vesmíru.

ESA je mezivládní organizace, která byla vytvořena v roce 1975. Jejím posláním je vytvářet evropské kosmické možnosti a zajišťovat, aby investice do kosmických aktivit měly maximální přínos pro všechny obyvatele Evropy i světa.

Organizaci ESA tvoří devatenáct členských států: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Sedmnáct z nich je členem Evropské unie.

ESA má uzavřenou dohodu o spolupráci s dalšími devíti zeměmi EU a vede jednání s jednou zbývající (Bulharsko). Polsko pracuje na přistoupení k ESA jakožto dvacátý členský stát. Na některých programech ESA se podílí také Kanada v rámci dohody o spolupráci.

Koordinací finančních a intelektuálních zdrojů svých členů může ESA realizovat programy a aktivity, které jsou mimo možnosti jakékoliv samostatné evropské země.

ESA vyvíjí nosné rakety, kosmické lodě a pozemní zařízení, které pomáhají udržovat Evropu v první linii globálních kosmických aktivit.

Vypouští družice pro dálkový průzkum Země, navigaci, telekomunikace či astronomická pozorování, posílá sondy do vzdálených koutů sluneční soustavy a spolupracuje na pilotovaných kosmických aktivitách.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: +33 1 53 69 72 99
Fax: +33 1 53 69 76 90

O organizaci EUMETSAT

Organizace EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) je mezivládní orgán se sídlem v německém Darmstadtu. V současné době má 26 evropských členských států (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Velká Británie) a pět států spolupracujících (Bulharsko, Estonsko, Island, Litva a Srbsko).

EUMETSAT provozuje geostacionární družice Meteosat-8 a -9 nad Evropou a Afrikou a Meteosat-7 nad Indickým oceánem.

První evropská meteorologická družice na polární dráze MetOp-A byla vypuštěna v říjnu 2006 a operační data dodává od 15. května 2007.

K misím, které provozuje EUMETSAT, doplňuje oceánografická data ještě oceánografická družice Jason-2. Ta odstartovala 20. června 2008.

Data a produkty poskytované satelity EUMETSAT se významným způsobem podílí na předpovídání počasí a monitorování globálního klimatu.

Pro další informace:
EUMETSAT
Tel: +49 6151 807 7320
Fax: +49 6151 807 7321
press@eumetsat.int
www.eumetsat.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.